De beste methoden om talen te onderwijzen

In dit artikel leer je over de beste methoden om talen te onderwijzen.
De beste methoden om talen te onderwijzen
María Matilde

Geschreven en geverifieerd door de pedagoog María Matilde.

Laatste update: 22 december, 2022

Een taal verwijst naar het gesproken woord van een volk of een natie, een systeem van tekens waarmee een menselijke gemeenschap via woorden en gebaren kan communiceren. Als het gaat om talen te onderwijzen, is het belangrijk om verschil te maken tussen een moedertaal, ofwel de taal van het land waar iemand is geboren, en de vreemde talen die je tijdens je leven leert.

Door andere talen te leren, kun je een nieuw tekensysteem, de regels en de manier waarop het functioneert, leren kennen en aannemen. Wat het onderwijzen van talen betreft, moeten we naar specifieke procedures kijken om de meest geschikte methoden te bepalen om dit doel te bereiken.

Methoden om talen te onderwijzen

De GT-methode

De oudste methode voor het onderwijzen van talen, en misschien de meest traditionele, is wat soms de GT-methode wordt genoemd. De naam verwijst naar het feit dat het zich richt op de grammatica en vertaling van teksten en uitdrukkingen van de ene taal naar de andere.

Deze methode besteedt speciale aandacht aan de grammaticale regels en structuren die talen gemeen hebben. Het legt de nadruk op overeenkomsten en universele grammaticale patronen. Dit houdt in dat duizenden woorden en regels moeten worden onthouden, en ook zinnen die uit hun verband zijn gehaald.

Dankjewel in vreemde talen

De Directe methode om talen te onderwijzen

Aan het einde van de 19e eeuw ontstond de Directe methode. Deze methode richt zich op verbale communicatie los van de specifieke grammatica van de gebruikte zinnen. Het idee is dat de mensen die de taal leren zichzelf verstaanbaar kunnen maken, ook al zijn de grammaticale structuren die ze gebruiken niet perfect.

In deze methode is grammatica dus intuïtief en leer je geleidelijk fouten elimineren, totdat je de juiste relaties tussen het vreemde woord en de situaties waarop het betrekking heeft, kunt vaststellen. Dit is waar de term ‘direct’ vandaan komt.

De Audio-linguïstische methode

De Audio-linguïstische methode heeft veel gemeen met de Directe methode. Beide geven prioriteit aan gesproken taal met de nadruk op verbaal uitdrukken en luisteren. Het verschil is dat deze methode de herhaling van woorden, zinsdelen en gesprekken gebruikt als een leerstrategie.

De beste methoden om talen te onderwijzen

Door de jaren heen zijn er veel methoden ontwikkeld en gebruikt om vreemde talen te onderwijzen. Hoewel het onmogelijk is om te zeggen dat een methode duidelijk de beste is, zijn bepaalde methoden waarschijnlijk beter dan andere.

Neem bijvoorbeeld de Communicatieve methode. Dit is een benadering waardoor je vreemde talen aanleert met behulp van een proces dat meer functioneel is dan structureel. Het belangrijkste aspect is dus communicatie, in tegenstelling tot gewoon leren van de grammatica van een vreemde taal.

De Communicatieve methode neemt elk van de voorgaande methoden in overweging en richt zich op de praktische noodzaak om een ​​andere taal te leren, maar ook de permanente verwerving van het vermogen om communicatief en contextueel interactie te hebben.

Wat taalonderwijs betreft, omvat de Communicatieve methode activiteiten die zijn gericht op probleemsituaties. Dit duwt grammaticale regels naar de achtergrond. Het is nog steeds belangrijk dat de student deze regels leert, maar communicatie is het primaire doel.

Vlaggetjes van verschillende landen

Deze situaties verwijzen naar verschillende scenario’s waarmee een persoon in het dagelijks leven te maken kan krijgen. Deze kunnen op het werk zijn, op het vliegveld of tijdens een reis. Het kan bijvoorbeeld om verschillende soorten aankopen gaan, maar ook moeilijke situaties waarbij je om hulp moet kunnen vragen.

Om met deze situaties om te gaan, moet men geleidelijk het vermogen om de vreemde taal te gebruiken ontwikkelen.

Talen onderwijzen: communicatie is de sleutel

We moeten benadrukken dat welke methode je ook kiest om een ​​vreemde taal te onderwijzen voldoende moet zijn. Je moet echter rekening houden met de specifieke kenmerken van elke student en zijn of haar leerbehoeften. Onderwijzers moeten flexibel zijn in het kiezen van methoden, zelfs relevante aspecten van elk combineren.

Herhaling, onthouden en kennis van grammaticale regels kunnen geldige strategieën zijn om een ​​andere taal te leren. Ze moeten echter wel nuttig zijn bij het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen in situaties zoals bij de Communicatieve methode. Het doel zou moeten zijn om mensen te laten begrijpen en begrepen te worden in verschillende talen.  Wellicht ook interessant voor jou

Hoe ontwikkel je taalverwerving?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Hoe ontwikkel je taalverwerving?

Het ontwikkelen van taalverwerving is iets dat alle ouders doen, hoewel ze het misschien niet beseffen. Zolang je kind beschikt over de vaardighede...
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.