Maak optellen en aftrekken gemakkelijk voor je kind

Wist je dat je veel kunt doen om optellen en aftrekken gemakkelijk te maken voor je kind? Leer hoe met deze spelletjes.
Maak optellen en aftrekken gemakkelijk voor je kind
Samanta Ruiz

Geschreven en geverifieerd door de docent Samanta Ruiz.

Laatste update: 22 december, 2022

Het leren van basis rekenkundige bewerkingen is een uitdaging voor kinderen. Maak optellen en aftrekken dus gemakkelijk voor je kind! Dit zal hen helpen met vertrouwen vooruit te komen in deze nieuwe uitdaging.

Volgens professor Deborah Stipek van de Stanford Universiteit, in een artikel in BBC News, (Spaanse link), kan wiskunde al op heel jonge leeftijd geleerd worden . En het is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van andere vaardigheden.

“Een van de dingen die wiskunde ons brengt is dat het ons leert logisch en deductief te denken. Wiskunde helpt ons meer cognitieve vaardigheden te ontwikkelen dan voor de hand liggen.”

Laten we dus beginnen met wiskunde thuis!

Wiskunde in de intellectuele ontwikkeling van een kind

Hoewel we het ons misschien niet realiseren, kunnen kinderen al op heel jonge leeftijd wiskunde leren. Hetzij wanneer ze hun stappen tellen, hetzij wanneer we ze aanmoedigen met de typische soort vraag “hoeveel ogen heb je?”

Vanaf 2 of 3 jaar beginnen peuters basisbegrippen te begrijpen die te maken hebben met hoeveelheden (veel of weinig) en vanaf 4 à 5 jaar kunnen ze al optellen en aftrekken met hulp.

Maar om wiskundige bewerkingen uit te voeren zijn een zeker niveau van abstractie en de ontwikkeling van mentaal rekenen nodig. In het algemeen gebeurt dat pas op 6-jarige leeftijd.

Met deze begrippen in je achterhoofd pas je de volgende activiteiten aan aan het ontwikkelingsstadium van je kind en sla er geen over.

Maak optellen en aftrekken gemakkelijk voor je kind
Wiskunde leren begint al vroeg in het leven en begeleidt je kind bij honderden dagelijkse levensactiviteiten.

Optellen en aftrekken: hoe maak je het je kind gemakkelijk?

Spelletjes zijn een zeer effectief hulpmiddel bij het lesgeven en, in dit geval, maken ze het proces van wiskunde leren veel gemakkelijker voor kinderen. Het idee is dat alles natuurlijk moet vloeien en leuk moet zijn, en geen race tegen de klok. Let op!

Een klassiek spel: tellen, optellen en aftrekken met je vingers

Wie heeft niet geleerd zijn vingers te gebruiken om eenvoudige berekeningen uit te voeren? Leer kinderen op hun vingers te tellen en dan af te trekken (hun vingers naar beneden doen) of op te tellen (hun vingers naar boven doen).

Probeer eenvoudig tellen, zoals, “Ik heb 10 vingers, maar ik heb er 3 naar beneden gedaan. Hoeveel zijn er nog over?”

Tel op tot ze allemaal gelijk zijn

Een eenvoudige oefening om kinderen optellen te leren is om vier gelijke bakken op een poster te tekenen. Vervolgens moet je in de eerste bak een bekend ding toevoegen. Dat kan een vrucht of een klein dier zijn, in de tweede twee, in de derde drie. en in de laatste 4. Hoeveel elementen moeten ze toevoegen zodat alle bakjes evenveel hebben?

Leer aftrekken met sets

Teken twee sets met verschillende hoeveelheden elementen. Plaats bijvoorbeeld in set A drie bloemen, en in set B vijf bloemen. De vraag die je de kinderen zult stellen is de volgende: Hoeveel bloemen moeten er uit B verwijderd worden om ze gelijk te maken aan A?

Optellen en aftrekken met een eierdoos

Deze oefening is fantastisch. Want behalve optellen en aftrekken leren kinderen ook hun vermogen tot omkeerbaarheid ontwikkelen (terug- en vooruit tellen).

Leg in de ruimten van het eierdoos verschillende hoeveelheden gekleurde knopen van 1 tot 12. Begin ze dan te verplaatsen en vraag de kinderen je te vertellen hoeveel er in elk vakje overblijven als je er uithaalt of als je er bij optelt.

Het telraam: zo oud als het effectief is

Dit element is een klassiek didactisch hulpmiddel dat veel gebruikt wordt om aftrekken en optellen te onderwijzen. Leer kinderen de kralen naar links en rechts te laten lopen en vraag ze hoeveel ze er nog hebben.

Apps: leren optellen en aftrekken met technologie

We weten dat kinderen gefascineerd zijn door beeldschermen, dus is het een goed idee om wat apps bij de hand te hebben om ze te leren optellen en aftrekken.

Een kind gebruikt een telraam om te rekenen
De abacus is een oude methode, die nog steeds geldig is om kinderen te leren tellen, optellen en aftrekken. In feite is het een van de meest gebruikte elementen door ouders en leerkrachten.

Maak optellen en aftrekken gemakkelijk voor je kind en je bespaart je waarschijnlijk een hoop driftbuien

Wist je dat er zoiets bestaat als wiskundeangst (Engelse link)? De meeste kinderen die met wiskunde-oefeningen te maken krijgen, zelfs als ze zo eenvoudig zijn als optellen of aftrekken, hebben het vooroordeel dat het iets ‘ingewikkelds’ en ‘nutteloos’ is. Dit gebeurt omdat het heel normaal is dat volwassenen thuis op deze manier naar het onderwerp verwijzen.

Daar komt nog bij dat de manier waarop wiskunde onderwezen wordt, waarbij de antwoorden beperkt zijn tot goed of fout, kinderen doet lijden aan een mate van angst die hen niet toelaat vooruit te komen. Deze situatie eindigt vaak in driftbuien en inzinkingen.

De spelletjes en activiteiten die we hebben voorgesteld verlichten de omgeving en benaderen wiskundige problemen vanuit een eenvoudiger perspectief. Daardoor waarderen ze het leerproces en overweegt het kind de mogelijkheid om andere antwoorden te krijgen of andere manieren te vinden om de bewerkingen op te lossen.

Je zult zien dat als je deze oefeningen in de praktijk brengt, je erin zult slagen je kind te helpen gemakkelijk te leren optellen en aftrekken. Bovendien zul je allebei plezier beleven aan het proces en het resultaat. Je kind zal zien dat de nieuwe kennis bij honderden activiteiten gebruikt kan worden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.