Het belang van voor- en vroegschoolse educatie

Vroege educatie is fundamenteel om kinderen te trainen in belangrijke aspecten als taal en logisch redeneren. Hier leggen we enkele van de belangrijkste voordelen uit.
Het belang van voor- en vroegschoolse educatie
María Alejandra Castro Arbeláez

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Geschreven door Gladys González

Laatste update: 22 december, 2022

De socialisatie van kinderen in de vroege levensfase is een uiterst belangrijk proces, dat in de toekomst tot positieve resultaten leidt wat betreft hun ontwikkeling, omgang en gedrag in de maatschappij. Het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie staat daarom garant voor een betere evolutie op alle niveaus.

We weten dat er bij kinderen processen zijn die gemarkeerd en vastgesteld worden naar gelang hun leeftijd, zoals:

 • Zelf omrollen.
 • Zitten.
 • Kruipen.
 • Lopen.
 • Rennen.

Bovendien vindt in de eerste twee levensjaren het grootste deel van de ontwikkeling van neuronale cellen plaats, evenals de structurering van de zenuwverbindingen van de hersenen.

Daarom vergemakkelijkt voor- en vroegschoolse educatie een reeks leerprocessen die al op jonge leeftijd aanwezig moeten zijn.

Het belang van voor- en vroegschoolse educatie

Voorschoolse educatie is een van de belangrijkste fasen. In deze periode kunnen namelijk de grondslagen aangeleerd worden die voor hun cognitieve, psychomotorische en sociale ontwikkeling zullen dienen.

De eerste drie jaren zijn van fundamenteel belang, want:

 • Kinderen leggen op deze leeftijd het grootste aantal hersenverbindingen aan.
 • Ze beginnen kennis te krijgen van hun lichaam en van wat ze graag en niet graag hebben.
 • Ze begrijpen hoe belangrijk het is om met andere kinderen om te gaan en de juiste manieren om dat te doen.
 • In deze periode zijn ze ook bezig hun persoonlijkheid en taal voor communicatie op te bouwen.
 • Ze verwerven zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Dit alles zal onze kinderen ongetwijfeld helpen zich autonomer te ontwikkelen, en zelfs voor zichzelf op te komen als mama en papa niet in de buurt zijn.

De voordelen van het beginnen met onderwijs vóór de schoolleeftijd

Two young girls at school writing in a notebook.

Onder voorschools onderwijs wordt verstaan het onderwijs (Spaanse link) dat begint vanaf de eerste maanden van de geboorte tot de leeftijd van 6 jaar, wanneer de schoolfase officieel begint.

Niet alle gezinnen nemen de beslissing om hun kinderen vanaf hun babytijd naar dagopvang of kleuterschool testuren . Er zijn veel ouders die ervoor kiezen te wachten tot hun kinderen 6 zijn. De waarheid is dat het een heel bijzondere en individuele beslissing is, en dat elk alternatief zijn voor- en nadelen heeft.

In kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, of andere hulpprogramma’s ervaren kinderen het volgende:

 • Ze krijgen onderwijs onder leiding van professionals. Ze hebben de kennis en de hulpmiddelen om te weten hoe ze elke les op het juiste moment kunnen inleiden, wat totaal anders is dan het onderwijs dat de ouders thuis gebruiken.
 • Hier delen ze met kinderen van dezelfde leeftijd, die erin slagen zich te verdedigen en verschillende persoonlijkheden en karakters onder ogen te zien.
 • Kinderen werken samen en helpen op een belangrijke manier met betrekking tot respectvol opvoeden.
 • Ze hebben professionele hulp beschikbaar op psychologisch en pedagogisch niveau. Deze beroepskrachten waarschuwen de ouders bij elke onregelmatigheid in het normale proces van het kind, en helpen zo zowel het kind als de gezinsleden rechtstreeks.
 • Verrichten van activiteiten met materialen die voor elke leeftijd ontworpen zijn, en stimuleert alle motorische en cognitieve gebieden die nodig zijn voor een goede groei.

Homeschooling

Kinderen zijn er niet altijd aan toe om buiten het huis met vroeg onderwijs te beginnen. Dat merken ouders aan de aanwezigheid van factoren als hun rijpheid, hun ontwikkeling, of een of andere bijzondere aandoening die beperkend werkt.

In deze gevallen, wanneer besloten wordt ze buiten de centra voor vroeg onderwijs te houden, zijn er meerdere manieren om onze kinderen te helpen in hun eerste stadia en in hun kennis over de buitenwereld. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Tekenen en kleuren, wat voor hen leuke en gemakkelijke activiteiten zijn.
 • Deelnemen aan spelletjes die hun leren stimuleren.
 • Het beoefenen van een of andere kunstzinnige activiteit, dansen, zingen, enz.
 • Het instellen van routines die taken buiten het dagelijkse spel omvatten.

Hoe neem je de evolutie van kinderen die met voor- en vroegschoolse educatie beginnen waar?

A little girl writing in a notebook.

Je kunt de evolutie van voor- en vroegschoolse educatie waarnemen als het kind:

 • Vrijer en zelfstandiger gedrag vertoont.
 • Angst in onbekende situaties beheerst.
 • Leert in een groep te werken en niet individueel.
 • Zich voorbereidt op het schoolstadium, dat nog hogere eisen stelt.
 • Creëert gewoonten en dagelijkse routines die het proces van toekomstige aanpassing aan scholen met andere en veeleisender roosters vergemakkelijken.
 • Persoonlijke hygiëne oefent.

Ongetwijfeld is opvoeding op jonge leeftijd heel belangrijk. Als ouders moeten we ons daarop richten, altijd op zoek naar het beste voor onze kinderen.

Het is een proces dat onthechting vereist en geen overbescherming. Ouders moeten leren omgaan met de angst dat andere mensen de leiding en het onderwijs van hun kleintjes op zich zullen nemen. De grootste voldoening geeft het om in de toekomst volwassenen te zien die voorbereid zijn om elke situatie in het leven aan te kunnen.

Beginnen met vroeg onderwijs is echter niet synoniem met alles overlaten aan de leerkrachten en de school. Het is een gezamenlijke inspanning waarbij wat thuis geleerd wordt de toon zet voor het doen en laten van het kind buitenshuis.

Daarom moeten opvoedingsmodellen gevolgd worden die gericht zijn op positieve waarden en dagelijkse bekrachtiging van wat het kind buitenshuis leert. Dit is de zekerste manier om grondslagen bij te brengen die mettertijd duurzaam zijn. Wellicht ook interessant voor jou

Op welke leeftijd kan een kind naar de crèche?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Op welke leeftijd kan een kind naar de crèche?

Op welke leeftijd raden deskundigen aan dat je kind naar de crèche gaat? En wat zijn de redenen om deze beslissing uit te stellen? • Albornoz Zamora, E. J. (2017). La adaptación escolar en los niños y niñas con problemas de sobreprotección. Revista universidad y sociedad, 9(4), 177-180. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000400024
 • David, T. (ed.): Researching Early Childhood Education. European Perspectives. London, Paul Chapman, 1998.
 • Egido Gálvez, M. I. (2000). La educación inicial en el ámbito internacional: Situación y perspectivas en Iberoamérica y en Europa. Revista Iberoamericana de educación. https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/24792/rie22a06.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Escobar, F. (2006). Importancia de la educación inicial a partir de la mediación de los procesos cognitivos para el desarrollo humano integral. Laurus, 12(21). https://www.redalyc.org/html/761/76102112/
 • Gálvez, I. (2000). La educación inicial en el ámbito internacional: Situación y perspectivas en Iberoamérica y en Europa. Revista Iberoamericana de educación, 22.
 • Moss, P. (1992). «La ampliación de la educación durante la primera infancia: directrices futuras, limitaciones actuales». En: VV.AA.: La educación infantil. Una promesa de futuro. Documentos de un debate. Madrid, Fundación Santillana.
 • Pacheco, G. (2015). Psicomotricidad en educación inicial. Quito Ecuador. ISBN. http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/Psicomotricidad%20en%20educación%20inicial.pdf
 • Pérez, L. C., & Benítez, J. T. B. (2010). La psicopedagogía como ámbito científico-profesional. Electronic journal of research in educational psychology, 8(2), 893-914. https://www.redalyc.org/pdf/2931/293122002021.pdf
 • Sandín, B., Chorot, P., Valiente, R. M., & Germán, M. Á. S. (1998). Frecuencia e intensidad de los miedos en los niños: Datos normativos. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 3(1), 15-25. http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/3853/3708

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.