Je kinderen actieve luistervaardigheden aanleren

Je kinderen actieve luistervaardigheid aanleren is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Vandaag delen we wat tips om je te helpen.
Je kinderen actieve luistervaardigheden aanleren

Laatste update: 11 oktober, 2021

Je kinderen van jongs af aan actieve luistervaardigheden aanleren is belangrijk voor hun goede ontwikkeling. Kinderen moeten leren hoe ze moeten spreken en zich correct kunnen uitdrukken, maar ze moeten ook leren luisteren. Dit zal hen helpen slagen op alle gebieden van hun leven als ze ouder worden.

Leren luisteren is complexer dan alleen maar naar anderen luisteren. Als je je kinderen actief leert luisteren, werk je aan waarden als respect. Bovendien leer je ze andere vaardigheden zoals empathie, begrip, en het vermogen zich te concentreren en op te letten, wat allemaal noodzakelijke vaardigheden zijn om te kunnen luisteren.

Wat is actief luisteren?

Actief luisteren is een term uit het gebied van de menselijke communicatie. Volgens veel studies (Spaanse link) verwijst het naar een essentiële communicatievaardigheid die helpt om intermenselijke relaties te verbeteren.

Je kinderen actieve luistervaardigheden aanleren

Als iemand in staat is actief naar een ander te luisteren, is hij psychologisch voorbereid en beschikbaar om de boodschap van de ander te horen. Met andere woorden, ze zijn bereid om respectvol om te gaan met wat ze horen. Bovendien zijn ze bereid te reageren met een boodschap die relevant is voor het gespreksonderwerp.

Ook moeten mensen, zoals we eerder opmerkten, empathie ontwikkelen om hun actieve luistervaardigheden te benutten en te verbeteren. Je hebt empathie nodig om je in de schoenen van de ander te kunnen verplaatsen en te begrijpen wat die zegt en voelt. Als je je kinderen actief luisteren leert, moeten ze bovendien over het cognitieve vermogen beschikken om de boodschap van de spreker te kunnen interpreteren.

Het is ook belangrijk om begrip te tonen door middel van bepaalde non-verbale gedragingen. Bijvoorbeeld een ontvankelijke lichaamshouding hebben, oogcontact houden, en gezichtsuitdrukkingen en gebaren gebruiken die laten zien dat je aandacht hebt. Bovendien wil je ervoor zorgen dat je toon zacht en langzaam is.

Actieve luistervaardigheden bij kinderen

Door hun aard hebben kinderen de neiging afgeleid te raken als iemand tegen hen praat. Ze zijn niet altijd in staat een gesprek vol te houden omdat ze zich niet kunnen concentreren. In plaats daarvan zullen ze proberen te spelen, te bewegen, of iets anders te doen dat hun aandacht trekt.

Daarom moet je, als het erom gaat kinderen actief luisteren te leren, begrijpen dat het een vaardigheid is. En, zoals elke vaardigheid, zal je kind het regelmatig moeten oefenen voor het het leert.

Als ouder is het belangrijk enkele technieken en strategieën (Spaanse link) te leren die helpen als het erom gaat je kinderen actief luisteren bij te brengen.

Je kinderen actieve luistervaardigheden aanleren

Vader luistert naar zijn zoon

Door middel van spelletjes

Bij het aanleren van actief luisteren aan je kinderen kun je elke speelse en leuke activiteit gebruiken die bepaalde regels heeft. Ze moeten zich aan de regels houden, op hun beurt wachten, en respect tonen voor wie aan de beurt is. Al die aspecten van spelletjes helpen hun actieve luistervaardigheden te ontwikkelen.

Dus spelletjes organiseren en je kinderen vragen met je mee te spelen is een uitstekende manier om hun luistervaardigheid te verbeteren.

Een voorbeeld is ‘het telefoongesprek’ of ‘maak de zin af’. Deze spelletjes vereisen beide dat je kind aandacht schenkt aan wat de persoon voor hem zei.

Leer ze bepaald gedrag te vermijden

Als je je kinderen wilt leren actief te luisteren, moet je ze eerst leren bepaald gedrag te vermijden, zoals onderbreken. Het is altijd een goed idee om te benadrukken dat ze respectvol naar de ander moeten luisteren als die aan het woord is, zonder te onderbreken. Dan, als de ander klaar is met zijn gedachte, kunnen ze antwoorden of commentaar geven op wat hij gezegd heeft.

Bovendien moet je je kinderen ook leren hun handen niet in hun zakken te steken of hun armen over elkaar te slaan als ze met iemand praten. Je kunt uitleggen dat deze gedragingen de spreker kunnen laten denken dat je ongeïnteresseerd bent in wat hij of zij zegt.

Actieve luistervaardigheden vereisen je hele lichaam

Een andere sleutel om je kinderen actieve luistervaardigheden te leren is ze te laten zien hoe ze hun eigen lichaam kunnen beheren. Bijvoorbeeld door ze te leren glimlachen of de spreker in de ogen te kijken. Ook kun je werken aan aspecten van een goede lichaamshouding, zoals hun rug recht houden en hun hoofd omhoog.

Het is essentieel om kinderen het belang te leren inzien van de lichamelijke aspecten van een gesprek. Leren hoe ze hun lichaam tijdens een gesprek in bedwang kunnen houden maakt deel uit van actief luisteren.

Conclusie

De sleutel tot het aanleren van actieve luistervaardigheden aan je kinderen is ervoor te zorgen dat ze het gevoel hebben dat anderen actief naar hen luisteren. Ze willen dat anderen met empathie luisteren en begrijpen. Daarom, als je wilt dat je kind leert, kun je het beste een goed voorbeeld zijn.

Dus als je kind aan het woord is, moet je dezelfde actieve luistervaardigheden gebruiken waarvan je wilt dat je kind die ook gebruikt. Dat betekent dat je je telefoon en computer weglegt en je stress en verplichtingen opzij zet. Je moet je kind vervolgens in de ogen kijken en actief naar hem of haar luisteren.