De rugzak met positieve eigenschappen

Met deze eenvoudige maar praktische techniek kunt je het zelfvertrouwen van kinderen helpen verbeteren. Lees het artikel van vandaag om de rugzak met positieve eigenschappen te ontdekken.
De rugzak met positieve eigenschappen

Laatste update: 22 oktober, 2020

Het zelfrespect van kinderen maximaliseren is een fundamenteel onderdeel van hun goede ontwikkeling. Om dit te helpen, kun je bepaalde oefeningen gebruiken, zoals de Rugzak met positieve eigenschappen. Hieronder vertellen we je daarom alles over deze interessante activiteit.

Maar eerst moet je weten dat zelfrespect verwijst naar iemands waardering van zichzelf op basis van subjectieve kwaliteiten. Deze zelfbeoordeling hangt namelijk af van de ervaringen die een persoon heeft meegemaakt, zijn of haar zelfbeeld en de perceptie van anderen.

Daarom is het belangrijk dat kinderen vanaf het allereerste begin van hun leven liefde en acceptatie ervaren van degenen die het dichtst bij hen staan.

“Een kind heeft aanmoediging nodig zoals een plant water nodig heeft.
– Rudolf Dreikurs –

De rugzak met positieve eigenschappen: het zelfvertrouwen van kinderen verbeteren

De rugzak met positieve eigenschappen bestaat uit het herbeleven van verschillende ervaringen, gevoelens en gedachten. Het doel van deze oefening is namelijk om die sterke en zwakke punten die men bezit uit te lichten en te waarderen, waarbij de nadruk wordt gelegd op positieve eigenschappen en kenmerken. Dit is wat er in de denkbeeldige rugzak past die kinderen de rest van hun leven bij zich zullen dragen.

Rugzak met positieve eigenschappen

Het belangrijkste doel van deze oefening is om het zelfvertrouwen van kinderen te verbeteren en te stimuleren. Bovendien helpt deze zelfreflectie kinderen bij het verwerven van de volgende capaciteiten:

 • Zelfevaluatie
 • Zelfbewustzijn
 • Het vermogen om iemands eigen kwaliteiten te herkennen
 • Het vermogen om iemands eigen gedachten en gevoelens te uiten
 • Zelfvertrouwen
 • Het vermogen om zichzelf onvoorwaardelijk te accepteren

“Van jezelf houden is het begin van een levenslange romance.”
– Oscar Wilde –

De rugzak met positieve eigenschappen

Om deze activiteit uit te voeren, moet je de reeks onderstaande stappen volgen:

 1. Geef kinderen een tekening van een rugzak en enkele kleine stukjes papier. Het papier moet blanco en rond zijn om op stenen te lijken.
 2. Daarna moeten de kinderen op elk van deze papieren positieve en negatieve eigenschappen over zichzelf opschrijven.
 3. Vervolgens moeten kinderen deze eigenschappen op de tekening van een rugzak plakken.
 4. Als kinderen op dit punt zijn, leg dan uit dat ze een aantal van deze stenen moeten verwijderen omdat hun rugzak te zwaar is.
 5. Daarna kunnen de kinderen de negatieve eigenschappen doorstrepen – degene die ze kwijt willen.
 6. Ten slotte kleuren ze de positieve eigenschappen in om ze te accentueren en belangrijker te maken.

Al deze stappen zijn nodig om kinderen te begeleiden bij het proces van:

 • Zelfreflectie
 • Zelfbewustzijn
 • Zelfevaluatie
 • Zelfacceptatie

Met andere woorden, deze stappen zijn een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind en het creëren van een gezond gevoel van eigenwaarde.

Ouders moedigen kind aan

De oorsprong van het gevoel van eigenwaarde bij kinderen

Het is belangrijk om te onthouden dat de oorsprong van zelfrespect in de sociale omgeving ligt waarin kinderen zich bevinden. En, meer concreet, in de banden die ze aangaan met de mensen die het dichtst bij hen staan. Dit gaat om familie, vrienden, leerkrachten, enz. Deze banden hebben namelijk een aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van een laag of hoog zelfbeeld.

Kinderen zien hun kwaliteiten dus op basis van:

 • De interpretaties die anderen geven over hun gedrag en houdingen.
 • Informatie die anderen uitzenden over hun deugden en gebreken.
 • En ook de manier waarop anderen met hen omgaan – vooral hun dierbaren.

Met dit in het achterhoofd kunnen we daarom concluderen dat een activiteit zoals de Rugzak met positieve eigenschappen niet voldoende is om het zelfrespect van een kind te vergroten. Deze activiteit is dus meer een tool dat dient om te helpen.

“Ouders moeten de emmer met zelfrespect van een kind zo hoog vullen dat de rest van de wereld niet genoeg gaten kan prikken om het leeg te laten lopen.”
– Alvin Price –

Het belangrijkste en meest noodzakelijke is echter het elke dag aanmoedigen en aandacht besteden aan kinderen. Het zorgt ervoor dat ze zich gewaardeerd en geliefd voelen. Wellicht ook interessant voor jou

3 potentiële problemen met zelfrespect bij kinderen
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
3 potentiële problemen met zelfrespect bij kinderen

Problemen met zelfrespect bij kinderen moeten nauwlettend worden gevolgd door de ouders. Dit komt omdat hun toekomstig welzijn ervan afhangt. • Orientados. (s.f). Autoestima: dinámicas. Generalitat Valenciana: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.