Wat is het en wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?

Wanneer we het hebben over kindermishandeling denken veel mensen aan fysiek geweld. Er zijn echter ook andere belangrijke vormen van kindermishandeling.
Wat is het en wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 25 juni, 2018

Kindermishandeling komt helaas voor in onze samenleving. Vaak gebruiken ouders en gezagsdragers geweld om een kind te disciplineren. Sommigen gebruiken het zelfs om hun eigen frustraties te uiten.

Het maakt niet uit wat het motief is achter het geweld. Het is belangrijk dat we op de hoogte zijn van dit probleem. En als je door hebt dat je zelf je kind mishandeld, is het tijd om dit schadelijke gedrag te stoppen.

Een kind heeft niet alleen een huis, voedsel en goed onderwijs nodig voor een gezonde opvoeding. Natuurlijk zijn dit wel behoeftes waar elke dag aan voldaan moet worden.

Maar deze factoren zorgen niet voor een gezonde of goede opvoeding als het kind mishandeld wordt. Een kind heeft veel meer nodig om te groeien en gelukkig te zijn.

Het is ook essentieel dat je zorgt dat hij emotioneel kan ontwikkelen. Niet alleen een kind voeden, een huis geven en onderwijzen.  In dit artikel vind je alles wat je moet weten over kindermishandeling.

We gaan het hebben over de verschillende vormen en de meest voorkomende redenen achter dit gedrag.

We hebben het ook over de gevolgen van mishandeling bij de ontwikkeling van kinderen en hoe we het kunnen vermijden.

Vormen van kindermishandeling

Er zijn veel verschillende vormen van kindermishandeling en dus ook verschillende gevolgen.

Elke situatie is anders en is gebaseerd op verschillende omstandigheden.

Het is noemenswaardig dat mishandeling een realiteit is, gebaseerd op verschillende factoren. Echter is kindermishandeling nooit rechtvaardig, in welke situatie dan ook.

Fysieke mishandeling

Dit is de meest bekende vorm van mishandeling. Het verwijst naar elk soort verwonding die opzettelijk is toegebracht aan een ander persoon. Hieronder valt slaan, snijden en andere soorten van serieuze marteling.

Wanneer mishandeling voorkomt in een gezin, wordt het meestal veroorzaakt door één of beide ouders. Vaak houdt dit verband met alcoholisme, drugsverslaving, financiële problemen, neurose of andere problemen.

Meisje dat huilt op de trap

Psychologische mishandeling

Dit type mishandeling komt voor in verschillende omstandigheden. Maar de kwaaddoener is doorgaans iemand die dicht bij het kind staat. Dit kan een ouder, grootouder, leraar of iemand anders zijn.

Psychologische mishandeling komt vaak voor in de vorm van bedreigingen, uitlachen, constante kritiek op de gebreken van het kind, ongepast taalgebruik en ook intimidatie, manipulatie en afpersing.

Seksuele mishandeling

Seksuele mishandeling bij kinderen heeft vaak dezelfde kenmerken als hierboven genoemd bij fysieke en psychologische mishandeling. Echter is de aard van seksueel misbruik en de gevolgen van dit soort mishandeling bij kinderen veel ernstiger.

Deze vorm van mishandeling komt vaak voor door iemand die het kind vertrouwt – het kan iemand uit het gezin zijn, een familielid of een ander vertrouwd persoon.

Seksueel misbruik heeft schadelijke gevolgen voor de psycho-emotionele ontwikkeling van een kind. Deze vorm van mishandeling heeft gevolgen op korte, middellange en lange termijn. 

Volgens verschillende onderzoeken zijn de gevolgen van seksueel misbruik onder andere depressie, zelfmoord, drugsverslaving, verschillende psychologische stoornissen, enzovoort.

Verwaarlozing of nalatigheid

Dit type mishandeling komt voor als een ouder of voogd niet voldoet aan de behoeftes van een kind. Hieronder valt verwaarlozing op een specifiek vlak, zoals voedsel, hygiëne, medische zorg en veiligheid. Het verwijst ook naar de achterlating van een kind.

Achterlating kan op verschillende manieren voorkomen. Een ouder of voogd kan het huis verlaten. Maar hij of zij kan het kind ook ergens achter laten. Het kind moet dan maar zien hoe het voor zichzelf zorgen kan.

Achterlating heeft negatieve effecten op de psychologische ontwikkeling van een kind. Dit komt nog bovenop de directe schade die ontstaan is door verwaarlozing. Denk hierbij aan ondervoeding, gebrek aan medische aandacht of opleiding, vermijdbare ongevallen, enz.

Verwaarlozing en achterlating stelt een kind bloot aan omgevingen die zeer schadelijk is voor hun ontwikkeling.

Verwaarlozing is niet exclusief

Het is belangrijk om aan te geven dat de genoemde vormen van mishandeling niet exclusief zijn. Met andere woorden, een kind kan op meer dan een manier mishandelt worden op hetzelfde moment.

Mensen die anderen mishandelen gebruiken vaak meer dan één vorm van mishandeling.

De gevolgen van kindermishandeling voor zoontje

De gevolgen van kindermishandeling

De gevolgen van kindermishandeling zijn zeer negatief. Zoals eerder gezegd is, de mishandeling van kinderen is schadelijk en nooit rechtvaardig. 

Tijdens de jeugd hebben interpersoonlijke relaties een grote invloed op de ontwikkeling en het welzijn van een kind. Gezonde en positieve relaties zijn dus essentieel tijdens de jeugd.

We bevelen daarom het gebruik van positieve strategieën voor de opvoeding aan. Daarnaast raden we het gebruik van technieken beschreven in natuurlijk ouderschap aan. 

Gebruik deze methodes in plaats van terugvallen op straffen, geweld en andere vormen van mishandeling.

Natuurlijk ouderschap heeft een empirische focus en is humanistisch. Het is gebaseerd op biologie, psychologie en psychoanalyse. Daarom geeft natuurlijk ouderschap je een goed voorbeeld voor het opvoeden van kinderen.

De theorie legt uit hoe er een emotionele band tussen kinderen en hun ouders of voogd vormt. Er wordt ook uitgelegd hoe deze band een kind helpt om informatie te verzamelen om een gedragspatroon te initiëren.

Laten we dit in andere woorden toelichten. Externe stimulatie zorgt ervoor dat je kind voorbeelden krijgt om in staat te zijn om met zijn omgeving om te gaan.

Kindermishandeling vervormt zowel de percepties van een kind als de copingvaardigheden. Daarom is mishandeling een ernstig probleem dat veel negatieve gevolgen heeft op de psychologische ontwikkeling van een kind. 

Kindermishandeling maakt het erg moeilijk voor slachtoffers om gezonde relaties met anderen aan te gaan. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.