Invloed van de omgeving op het educatieve niveau

Geloof jij dat de omgeving van een kind invloed heeft op zijn of haar ontwikkeling? Laten we eens een kijkje nemen.
Invloed van de omgeving op het educatieve niveau
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 25 april, 2019

De omgeving waarin een kind opgroeit heeft directe en aanzienlijke gevolgen op zijn of haar cognitieve ontwikkeling. De invloed van de omgeving op het onderwijsniveau is duidelijk, omdat het terug te zien is in de manier waarop het kind om gaat met de maatschappij.

Onder de omgeving valt familie, vrienden, sociale uitjes, reclame, wat ze lezen, wat ze zien en de ideologieën om hen heen. Alles dat bij de culturele context hoort waarin ze opgroeien en de gebeurtenissen in hun leven hebben gevolgen.

Hoe heeft de omgeving van een kind invloed op het onderwijsniveau?

Familie als primaire omgeving

Het eerste contact van kinderen met de maatschappij is met hun familie, de mensen die vormen hoe het kind als individueel is. 

Of je nou genoeg liefde op jonge leeftijd hebt gehad, je gehoord en gewaardeerd werd, opgegroeid bent met emotionele of materiële tekortkoming of slachtoffer van mishandeling was, al deze factoren hebben invloed op je vermogen om nieuwe dingen te leren.

Een familie levert een bijdrage aan:

  • basisvaardigheden
  • goed gedrag en goede normen
  • emotionele veiligheid

Kinderen leren sociale vaardigheden van het gezin. Als gevolg hebben ze al een hoop informatie opgenomen wanneer ze naar school gaan.

De omgeving als bondgenoot

De intellectuele ontwikkeling van een kind stamt af van de omgeving waarin ze opgroeien. Dit zal hen helpen om te groeien als individueel en hun relaties met anderen te verbeteren. Onafhankelijk van of de omgeving positief of negatief is, als we dit begrijpen met betrekking op het onderwijsniveau zal het veel makkelijker zijn om te zorgen dat ze niet gedemotiveerd worden.

Kinderen spelen samen

De media

Als we het hebben over de omgeving die een rol speelt in het leven van een kind, kunnen we de media niet vergeten. Dit komt doordat het een aanzienlijk deel van de aandacht van onze kinderen trekt en ons als maatschappij constant bombardeert met berichten in alle vormen.

De televisie is vaardig in het trekken van aandacht van kinderen en heeft daarom veel invloed op hen. Het is makkelijk om te observeren waar er over gepraat wordt. Soms weten kinderen niet wat ze kijken, maar is het bericht duidelijk.

Daarnaast zullen ze steeds meer overnemen van de televisie. Kinderen maken, vooral op jonge leeftijd, misbruik van wat ze geleerd hebben op de tv. Dit zorgt voor een ander type invloed op hun cognitieve ontwikkeling.

Nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën nemen langzaam de traditionele media over en veranderen huidige onderwijsprocessen. De nieuwe generatie vereist daardoor interactieve aspecten, snelheid en technologische ondersteuning. Dit heeft allemaal te maken met de omgeving waarin ze opgegroeid zijn en de dingen die ze daarvan geleerd hebben. 

Kinderen kijken televisie

We zouden deze factoren niet over het hoofd moeten zien, maar er juist gebruik van moeten maken. Word ervan bewust dat ze deel uitmaken van de omgeving van je kinderen en gebruik het vervolgens in je voordeel.

Over het algemeen vormen familie en de maatschappij de omgeving waarin een kind opgroeit. Hun invloed op het onderwijsniveau van een kind is duidelijk, dus is het belangrijk hiervoor verantwoordelijk te zijn. Dit zorgt voor een waardevolle kader voor studenten.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Fernández-Berrocal, P., & Ruiz Aranda, D. (2017). La Inteligencia emocional en la Educación. Electronic Journal of Research in Education Psychology. https://doi.org/10.25115/ejrep.v6i15.1289
  • Gerardo León Guerrero. (2004). La educación en el contexto de la globalización. Revista Historia de La Educación.
  • Manzano, A., & Freijo, E. B. A. (2008). Contexto familiar, superdotación, talento y altas capacidades. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, 289-309.
  • Marino Roberto Aparici. (2005). Medios de comunicación y educación. Revista de educación, ISSN 0034-8082, No338, 2005, págs. 85-100.
  • VanTassel-Baska, J. (1989). The role of the family in the success of disadvantaged gifted learners. Journal for the Education of the Gifted, 13(1), 22-36.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.