6 problemen met het zelfvertrouwen bij pubers

Een van de obstakels die tieners kan treffen, is het gebrek aan zelfvertrouwen. Dit minderwaardigheidsgevoel verwijst naar hoe men over zichzelf denkt. In dit artikel zullen we analyseren hoe deze problemen het zelfvertrouwen bij pubers beïnvloeden.
6 problemen met het zelfvertrouwen bij pubers
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 24 maart, 2019

Problemen met het zelfvertrouwen komen helaas vrij vaak voor bij pubers en kunnen daardoor de kwaliteit van leven enorm beïnvloeden.

Zelfvertrouwen wordt op elke leeftijd beschouwd als een van de belangrijkste sleutels tot succes in het leven. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een gezond zelfvertrouwen is daarom vooral voor tieners belangrijk.

Een laag zelfvertrouwen kan in de puberteit extreem moeilijk zijn, omdat het een tijd is waarin jonge mensen worden blootgesteld aan nieuwe ervaringen en persoonlijke relaties, zoals het starten van de middelbare school of hun eerste zomerbaantje.

Daardoor houden problemen met het zelfvertrouwen verband met een reeks psychologische, fysieke en sociale gevolgen. Deze kunnen het succes van de ontwikkeling in de puberteit en de overgang naar volwassenheid beïnvloeden. Ze kunnen zelfs leiden tot stoornissen zoals depressie, angst of eetstoornissen.

Studies stellen dat een laag zelfvertrouwen te maken heeft met een reeks aanpasbare risicofactoren, zoals obesitas, tv-tijd of schoolprestaties. Ouders en pubers moeten al deze aspecten bespreken om hun welzijn te garanderen.

6 problemen met het zelfvertrouwen bij pubers

Dit zijn enkele van de meest voorkomende problemen met het zelfvertrouwen bij pubers.

1. Niet in staat om hun doelstellingen te bereiken

Pubers met problemen met hun zelfvertrouwen hebben moeite met het bereiken van gestelde doelen. Verantwoordelijkheden hebben een direct effect op het gevoel van eigenwaarde. Niet in staat zijn om bepaalde doelen te hanteren of te bereiken, beïnvloedt dan direct hun perceptie van zichzelf.

In feite is de puberteit een fase waarin jongeren moeten leren om de obstakels en de frustratie die wordt veroorzaakt door het niet bereiken van iets te overwinnen. Op dezelfde manier draagt een negatieve houding op geen enkele manier bij aan het vermogen om doelen te bereiken.

2. Vergelijkingen

Jongen met weinig zelfvertrouwen

Het tweede probleem met het zelfvertrouwen komt voort uit het maken van vergelijkingen. Zichzelf vergelijken is namelijk een van de meest voorkomende fouten die tieners maken en die het meest bijdraagt aan het ondermijnen van hun moraal en zelfvertrouwen.

Helaas zijn vergelijkingen constant aanwezig bij het proces van persoonlijke vervulling en groei. Pubers baseren dan namelijk veel van hun gedachten op constante vergelijkingen. Vergelijkingen zijn niet rationeel, omdat ieder persoon anders is, met zijn of haar specifieke eigenschappen en gebreken.

3. Weinig motivatie

De puberteit is een gecompliceerde en gevoelige periode. Veel tieners merken dat hun motivatie om uitmuntendheid na te streven ernstig wordt aangetast door de fysieke, emotionele, sociale of neurologische obstakels die in dit stadium kunnen optreden.

Motivatieproblemen komen daardoor bij pubers zeker vaak voor. Dit gebrek aan motivatie kan zich vertalen in onder andere:

 • Apathie
 • Vermoeidheid
 • Inactiviteit
 • Niet-naleving
 • Lage academische prestaties
 • Sociaal isolement

Als je anders bent, dan zie je vaak niet de miljoenen mensen die zichzelf accepteren voor wie ze zijn. Alleen de persoon die het niet doet, wordt opgemerkt.
-Jodi Picoult-

4. Constante zorgen door het gebrek aan zelfvertrouwen bij pubers

Een laag zelfvertrouwen zorgt er ook voor dat tieners veel zorgen aan hun hoofd hebben over zaken die niet echt speciale aandacht verdienen.

Zorgen maken deel uit van het leven, hoewel ze negatieve gedachten en onzekerheden versterken en voeden. Ze kunnen er ook voor zorgen dat we geblokkeerd raken en onze doelen niet bereiken.

5. Moeilijkheden hebben in de omgang met andere mensen

Sociale problemen schrijft men meestal toe aan verlegenheid, maar ze kunnen ook te wijten zijn aan een gebrek aan zelfvertrouwen.

In feite hebben pubers met weinig zelfvertrouwen vaak communicatieproblemen en voelen ze zich daardoor bang of schamen ze zich om hun mening te geven. Een angst om zich niet geaccepteerd te voelen belemmert ook de relatie met andere pubers.

6. Gevoel van minderwaardigheid

Een minderwaardigheidsgevoel ontwikkelt zich vanuit de neiging om beter te willen zijn dan anderen. Deze neiging is zo overweldigend dat zodra er een obstakel is dat tussen de persoon en zijn of haar behoeften staat, de puber zich minderwaardig gaat voelen.

Tekenen van problemen met het zelfvertrouwen bij pubers

Meisje met problemen met haar zelfvertrouwen

Een tiener met weinig zelfvertrouwen zal waarschijnlijk negatieve gedachten hebben over zijn individuele waarde. Dit zijn dan de algemene symptomen die een staat van weinig zelfvertrouwen laten zien:

 • Het proberen van nieuwe dingen vermijden.
 • Zich niet geliefd of gewild voelen.
 • Anderen de schuld geven voor hun eigen tekortkomingen.
 • Emotionele onverschilligheid tonen.
 • Het onvermogen hebben om normale niveaus van frustratie te tolereren.
 • Constant negatief over zichzelf praten en zichzelf ook voortdurend vergelijken met anderen.
 • Een aanhoudende angst voor falen of schaamte hebben.
 • Moeite hebben om nieuwe vrienden te maken.
 • Weinig motivatie en interesse hebben.

Onthoud tenslotte dat problemen met de eigenwaarde bij pubers worden gekenmerkt door een gebrek aan zelfvertrouwen in hun mogelijkheden.

Als je als ouder ontdekt dat je kind weinig zelfvertrouwen heeft, dan is het belangrijkste om te proberen te luisteren naar hoe hij zich voelt en om positieve opmerkingen te geven om zijn zelfvertrouwen te vergroten.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Casado, I. (2013). Adolescencia. FMC - Formación Médica Continuada En Atención Primaria. https://doi.org/10.1016/s1134-2072(04)75726-6
 • Iglesias Diz, J. L. (2013). Desarrollo del adolescente: Aspectos físicos, psicológicos y sociales. Pediatria Integral.
 • Hurlock, E. (1995). Psicología de la adolescencia. Psicología de la adolescencia.
 • Naranjo, C. R., & González, A. C. (2012). Autoestima en la adolescencia: Análisis y estrategias de intervención. International Journal of Psychology and Psychological Therapy.
 • Roa, A. (1982). La adolescencia. Revista Chilena de Pediatria.
 • Silva-Escorcia, I., & Mejía-Pérez, O. (2014). Autoestima, adolescencia y pedagogía. Revista Electrónica Educare. https://doi.org/10.15359/ree.19-1.13

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.