6 effecten van lood op de gezondheid van kinderen

Hoe klein de concentratie in het bloed van kinderen ook is, lood kan onomkeerbare gevolgen hebben voor hun gezondheid. Leer meer over de gevolgen en hoe je loodvergiftiging bij kinderen kunt voorkomen.
6 effecten van lood op de gezondheid van kinderen

Laatste update: 19 maart, 2024

In 2020 onthulde UNICEF (Spaanse link) dat een derde van alle kinderen ter wereld besmet is met lood en dat er daarom maatregelen moeten worden genomen om loodvergiftiging te voorkomen of te stoppen. Het waarschuwingssignaal wordt gegeven door de effecten van lood op de gezondheid van kinderen. Blootstelling aan lood kan bijvoorbeeld leiden tot hersenschade en prestatie- en gedragsproblemen.

Daarnaast worden kinderen beschouwd als een kwetsbare groep. Dit vanwege hun onderzoekende gedrag en het feit dat ze alles in hun mond willen stoppen. Om schade door loodvergiftiging te voorkomen, moet contact met loodbronnen worden vermeden.

Daarom bespreken we in dit artikel de effecten van lood op kinderen, de belangrijkste bronnen, waaronder voedsel, en een aantal algemene tips om het te vermijden. Blijf kijken om te leren hoe je loodvergiftiging bij kinderen kunt voorkomen.

Wat is lood?

Volgens het Spaanse Agentschap voor Voedselveiligheid en Voeding (AESAN – Spaanse link) is lood een zwaar metaal dat zowel het milieu als mensen kan verontreinigen. Het komt voor in organische en anorganische vormen. De laatste is de meest voorkomende vorm in de natuur.

Hoe komt lood in het lichaam?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (Engelse link) zijn er 3 belangrijke manieren waarop lood het lichaam binnenkomt:

  • Via de ademhalingswegen, door het inademen van de stoffen van het verbranden van bepaalde materialen.
  • Door het inslikken van deeltjes in stof, water (dat door loden leidingen stroomt) en voedsel.
  • Via medicijnen, speelgoed en cosmetica.

In het milieu is lood afkomstig van mijnbouw en hoogovens. Laswerk, het maken van batterijen, aardewerk, munitie, sommige verven, benzine en verontreinigde bodemstof zijn ook bronnen van lood.

En hoe zit het met voedsel? Wel, hoewel ze niet de belangrijkste bron van verontreiniging zijn, kan frequente consumptie van bepaalde voedingsmiddelen, zoals granen, een belangrijke bron van lood zijn.

Effecten van lood op de gezondheid van kinderen

Kwetsbare bevolkingsgroepen

Zwangere of zogende moeders en jonge kinderen worden beschouwd als de meest kwetsbare bevolkingsgroepen voor verontreiniging met lood. In het specifieke geval van kinderen stelt de WHO dat er geen niveau van blootstelling aan lood is waaronder kan worden gezegd dat ze geen schadelijke gevolgen zullen ondervinden

Wat zijn de effecten van lood op de gezondheid van kinderen? We zullen ze hieronder bekijken.

Hoe beïnvloedt lood de gezondheid van kinderen?

Terwijl bij volwassenen de toegestane waarde van lood in het bloed 30 microgram per deciliter is, wordt bij kinderen elke minimumwaarde als hoog risico beschouwd. De effecten die het veroorzaakt kunnen namelijk hun goede groei en ontwikkeling op de korte en lange termijn beïnvloeden.

1. Verminderde schoolprestaties

Een review (Engelse link) in het International Journal of Occupational Medicine on Environmental Health meldt dat verhoogde loodwaarden in het bloed van kinderen in verband kunnen worden gebracht met lagere IQ-scores.

Bovendien lijkt het probleem zich uit te strekken tot buiten de kindertijd. Dit blijkt uit een recente studie in het tijdschrift Science Advances (Engelse link). Deze studie geeft aan dat loodvervuiling in de kindertijd in verband kan worden gebracht met slecht cognitief functioneren op volwassen leeftijd.

2. Neurologische problemen

Blootstelling aan lood kan hersenschade veroorzaken bij kinderen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van neurologische aandoeningen, zoals aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Dit is een van de ernstigste gezondheidseffecten van lood bij kinderen.

Een proefschrift aan de Walden University suggereert dat blootstelling aan lood in de kindertijd een aanzienlijk effect kan hebben op algemene ADHD-symptomen en impulsiviteit.

Een ander onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Psychology(Engelse link) vond soortgelijke resultaten tussen blootstelling aan lood en ADHD bij jonge kinderen. Het suggereerde ook zelfs een dosis-effect relatie (hoe groter de blootstelling aan dit metaal, hoe groter het risico op de ziekte). Bovendien ging de stoornis gepaard met een laag IQ en gedragsproblemen.

3. Verandering van het immuunsysteem

Blootstelling aan lood zou het immuunsysteem van kinderen kunnen veranderen, waardoor ze vatbaarder worden voor infecties en ziekten. Onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Ecotoxicol Environmental Safety (Engelse link) in 2021 meldde dat blootstelling aan lood op jonge leeftijd kan bijdragen aan de ontwikkeling van ongepaste immuunreacties.

4. Gedragsproblemen en agressie

Een persbericht van het Nationaal Instituut voor Gezondheid (Engelse link) suggereerde dat kinderen met lage loodgehaltes emotionele en gedragsproblemen kunnen ontwikkelen. Bovendien kan de relatie direct en evenredig zijn, als het loodgehalte in het bloed toeneemt, kunnen gedragsproblemen ook toenemen.

5. Effecten van lood zoals gehoorproblemen

Het tijdschrift Geluid & Gezondheid (Engelse link) publiceerde in 2019 een artikel waarin werd gesuggereerd dat loodniveaus in het bloed bij kinderen van boven de 50 milligram per liter in verband kunnen worden gebracht met een verhoogde kans op gehoorverlies in vergelijking met niveaus onder de 10 milligram per liter.

Bij jonge adolescenten (Engelse link) veroorzaakten loodniveaus onder de aanbevolen niveaus gehoorproblemen. Degenen met waarden boven de 2 microgram per deciliter verloren gehoorverlies in de hoge frequenties.

6. Groei- en ontwikkelingsproblemen

Onderzoek gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health(Engelse link) meldt dat 15% van de onderzochte kinderen met detecteerbare hoeveelheden lood in hun bloed tijdens de vroege kinderjaren een groeiachterstand hadden. Daarnaast vertoonden ze ook moeilijkheden in de taalontwikkeling.

Lood kan van invloed zijn op de groei en ontwikkeling van een kind

Hoe beïnvloedt het dieet de loodvervuiling bij kinderen?

Een onderzoek uitgevoerd in China en gepubliceerd in het tijdschrift Environment International (Engelse link) suggereert dat voeding de belangrijkste factor was bij blootstelling aan lood en bijdroeg aan 86% van de waarden die bij kinderen werden gevonden. Zelfs als een voedingsmiddel niet genoeg lood in zijn samenstelling bevat, kan de frequentie van consumptie de waarden aanzienlijk verhogen.

De FDA (Spaanse link) stelt een categorie voedingsmiddelen vast op basis van de concentratie lood in voedingsmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen, namelijk:

  • Fruit, groenten, graan en vleesmengsels, pudding, vla, yoghurt en vleeswaren. Deze dragen 10 delen per miljoen bij.
  • Wortelgroenten en granen. Deze dragen 20 delen per miljoen bij. Kraanwater wordt ook beschouwd als een belangrijke bron van lood.

Lood komt in voedsel terecht via meststoffen en irrigatiewater dat vervuild is met resten van industrieën die het gebruiken. Wortels, groenten en fruit worden blootgesteld aan de bodem en kunnen worden beschouwd als een bron van lood.

Dieren hebben de neiging om lood op te hopen in de nieren en de lever. Daarom moeten orgaanvlees en vleesproducten uit het dieet van kinderen worden geweerd. Vooral vlees van wilde dieren die met loden munitie zijn beschoten.

Hoe spoor je loodbesmetting bij kinderen op?

Het National Center for Environmental Health (Engelse link) herhaalt dat er geen loodniveau is vastgesteld dat als veilig voor kinderen kan worden beschouwd. Zelfs lage niveaus kunnen een effect hebben op leren, gedrag, groei en ontwikkeling op de korte en lange termijn.

Gelukkig kan loodbesmetting worden voorkomen door primaire preventie – het verwijderen van loodgevaren uit de omgeving – of door secundaire preventie, door het bloed van een kind te testen op lood. Dit is de veiligste manier om besmetting op te sporen.

Algemene tips over de effecten van lood op de gezondheid van kinderen

Om kinderen te beschermen tegen blootstelling aan lood wordt het volgende geadviseerd:

  • Verwijder lood uit het huis. Het is belangrijk om het huis te controleren op mogelijke loodverontreiniging, vooral als het voor 1978 is gebouwd. Controleer het drinkwater en voer veilige renovaties uit.
  • Zorg ervoor dat producten geen lood bevatten. Elimineer speelgoed en kinderproducten, keramisch servies en aardewerk dat met lood is geglazuurd, elimineer bepaalde traditionele medicijnen en cosmetica en wees voorzichtig met voedsel, waaronder snoep en specerijen verkregen uit informele bronnen.
  • Neem dagelijkse hygiëne- en gezondheidsmaatregelen. Zorg voor een gezond en evenwichtig dieet, was handen en speelgoed, trek schoenen uit voordat je het huis binnengaat en kleed je om als je werkt in gebieden met een risico op besmetting.

De effecten van loodvervuiling op de gezondheid van kinderen zijn zo groot dat gezondheidsinstanties zich richten op het voorkomen ervan. Thuis kunnen we helpen door voorzorgsmaatregelen te nemen zodat kinderen niet in contact komen met dit metaal.

Een manier is door hygiënemaatregelen te nemen, veilige producten te gebruiken, het huis te voorzien van loodvrij water, voedingsmiddelen te vermijden die lood kunnen bevatten en een gezond en evenwichtig dieet voor onze kinderen te handhaven. Het gebruik van biologische voeding kan een goede optie zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.