Slaap in de kindertijd en lichamelijke en geestelijke gezondheid

Een goede relatie tussen slaap in de kindertijd en lichamelijke en geestelijke gezondheid is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.
Slaap in de kindertijd en lichamelijke en geestelijke gezondheid
Andrés Felipe Cardona Lenis

Geschreven en geverifieerd door de leraar lichamelijke opvoeding en sport Andrés Felipe Cardona Lenis.

Laatste update: 22 december, 2022

Het bereiken van de juiste relatie tussen slaap in de kindertijd en lichamelijke en geestelijke gezondheid is gemakkelijker dan het lijkt, vooral als kinderen jong zijn.

Tijdens de opvoeding van kinderen doen ouders veel dingen op een gemechaniseerde manier, een product van vermoeidheid en routine. We letten er echter niet altijd op dat de gedragspatronen van onze kinderen nauw samenhangen met de kwantiteit en kwaliteit van hun rust.

In dit artikel gaan we je daarom vertellen waarom het verband tussen slaap bij kinderen en gezondheid zo belangrijk is.

Kinderdroom

Volwassenen verdelen hun dag tussen de cycli van waken en slapen. Beide zijn belangrijk maar hebben verschillende kenmerken. In het algemeen verdelen we ze consequent over de tijd.

In het geval van kinderen is de situatie iets anders. Zij bevinden zich namelijk nog in een aanpassingsproces ten opzichte van deze cycli. Als gevolg wisselen wisselende perioden van slaap en waak elkaar af tot ze de rijpheid van dit vitale proces bereiken.

Slaap in de kindertijd en lichamelijke en geestelijke gezondheid

Waak- en slaapcycli

In het algemeen zijn waakzaamheid en slaap even belangrijke perioden voor de lichamelijke en psychische ontwikkeling van de mens.

De waakzaamheidscyclus treedt natuurlijk op als we wakker zijn, terwijl ons lichaam alert blijft op externe en interne prikkels. Tijdens dit stadium interageren kinderen met de omgeving en ontdekken ze nieuwe vaardigheden. Het is dus het juiste moment om lichamelijke basisvaardigheden te stimuleren.

Tijdens de slaapcyclus daarentegen slapen we en rusten we uit. Onze hersenen ontspannen zich, en hun activiteit neemt af zonder helemaal te stoppen. Hoewel we ons er niet van bewust zijn, voert ons lichaam gedurende de nacht essentiële functies uit, zoals de regeneratie van neuronen en de ontwikkeling van sommige psychische vermogens.

De waak- en slaapcycli zijn dus verschillend, maar vullen elkaar aan. Als de ene niet goed verloopt, dan verstoort dat ook de andere.

Het verband tussen slaap in de kindertijd en geestelijke gezondheid

Een van de hoofddoelen van de opvoeding van kinderen is te zorgen voor aangename en voldoende rust. Maar weet je ook waarom slaap zo belangrijk is voor je gezondheid?

Volgens een studie die plaatsvond aan de Universiteit van Warwick in Australië (Engelse link) kunnen perioden van rust bij zuigelingen die minder dan 7 uur duren het gedrag van kinderen beïnvloeden. Deze onderzoekers hebben associaties beschreven met bepaalde gedrags- en stemmingsstoornissen bij kinderen, zoals depressie, angst, impulsief gedrag, en slechte cognitieve prestaties.

Hoewel kwantiteit niet synoniem is met kwaliteit, concludeerden de onderzoekers dat minstens 53% van de kinderen die minder dan 7 uur slapen een verhoogd risico lopen om aan een van deze aandoeningen te lijden.

Tijdens de slaapcyclus worden de hersencircuits gereorganiseerd, vooral tijdens de kindertijd. Daarom is het van essentieel belang dat je kinderen een goede nachtrust krijgen.

Slaap in de kindertijd en lichamelijke gezondheid

Heb je gemerkt dat je kinderen wat onhandig zijn bij het uitvoeren van hun activiteiten? Heb je je wel eens afgevraagd hoe ze rusten?

Meestal heeft dit probleem te maken met een tekort aan slaap of een of andere verandering daarin. Als deze onregelmatigheden in de loop van de tijd voortduren, kunnen ze de lichamelijke gezondheid van de kleine dus aantasten.

Behalve wat we al vermeld hebben, rust ons lichaam tijdens de slaapcyclus en leidt het tot het cellulaire herstelproces in de spieren en botten. Ook nemen de hersenen de basisbewegingspatronen in zich op.

Tegelijkertijd werd in een gezamenlijke studie van de universiteiten van Queensland en James Cook (Engelse link) het verband vastgesteld tussen de kwaliteit van de slaap en het risico op overgewicht. Meer specifiek stelden de onderzoekers vast dat een van de belangrijkste factoren van deze ziekte het moment is waarop deze cyclus begint, ongeacht de duur.

Daarom stelden ze dat kinderen die later naar bed gaan een groter risico lopen op overgewicht dan kinderen die vroeger naar bed gaan. Als gevolg bevelen de onderzoekers aan de zuigelingenrust te laten beginnen vanaf 19 uur.

Kinderen springen op bed en gaan laat slapen

Verlies het belang van slaap in de kindertijd voor de gezondheid van je kinderen niet uit het oog

Naast het bovenstaande is het belangrijk op te merken dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO – Engelse link) speciale nadruk legt op het belang van het handhaven van een goede rust tijdens de kindertijd. Binnen haar normen bevelen ze verlengde perioden van lichamelijke activiteit , een goed dieet en goede slaap aan.

Als ouder kun je deze aspecten niet negeren, want ze zijn essentieel om de zorg voor je kinderen te garanderen. Vergeet niet dat ze zich midden in hun lichamelijke en psychische ontwikkeling bevinden en dat elke verandering hen ernstig kan schaden.

Als je twijfels hebt, vraag dan professioneel advies. Op die manier kun je ervoor zorgen dat de relatie tussen slaap en de gezondheid van je kinderen zo goed mogelijk is. Wellicht ook interessant voor jou

Slaapproblemen bij adolescenten
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Slaapproblemen bij adolescenten

Veel tieners krijgen niet genoeg slaap en kunnen slaapproblemen krijgen. Dit is wat je moet weten over slaapproblemen bij adolescenten.
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.