Is het erg als een baby niet kruipt?

Als een baby niet kruipt, hoeft dit niet erg te zijn. Besteed aandacht aan het ontwikkelingsproces van je kinderen.
Is het erg als een baby niet kruipt?

Laatste update: 01 december, 2021

Als je baby niet kruipt, ontstaat er waarschijnlijk een ongewone situatie, maar is dat erg? In de persoonlijke ervaring van veel gezinnen valt kruipen op als een van de meest relevante stadia in de psychomotorische ontwikkeling van kinderen. Veel mensen weten dat baby’s de neiging hebben eerst te waggelen, dan te kruipen, en tot slot te lopen. Maar als een kleintje het tussenstadium overslaat, kan dat bij zijn verzorgers tot enige bezorgdheid leiden.

Om al deze redenen nodigen we je vandaag uit om te weten hoe belangrijk deze mijlpaal in de motorische ontwikkeling is en wat het ontbreken ervan betekent.

Mijn baby kruipt niet

Als moeder is het normaal dat je je zorgen maakt als je baby niet kruipt. Het eerste wat in je opkomt is dat er iets ergs met je kind aan de hand is. Of dat zijn psychomotorische ontwikkelings proces vertraagd is.

Een van de belangrijkste redenen waarom je kleintje nog niet kruipt is echter dat hij daar nog niet aan toe is. Bedenk dat het leerproces voor iedereen anders is en dat er veel factoren meespelen.

Besteed daarom aandacht aan de volgende tips en voer er zoveel uit als nodig is.

Vergelijk hun proces niet met dat van anderen

Is het erg als een baby niet kruipt

Omgaan met andere ouders is normaal. Het dient om ervaringen, advies en aanbevelingen uit te wisselen. Maar deze omgang leidt ook tot het voortdurend observeren van andermans baby’s, zowel in hun ontwikkeling als in hun gedrag. Het is dus waarschijnlijk dat je, naarmate de tijd verstrijkt, je kind met dat van anderen begint te vergelijken.

Als je waarneemt dat andere kinderen zonder moeite kruipen en jouw kleintje nog steeds niet, maak je je waarschijnlijk zorgen. Maar het eerste wat je moet doen is dit soort vergelijkingen vermijden.Overleg in plaats daarvan met je kinderarts wat je voor die leeftijd mag verwachten. Ook moet je je baby niet boven zijn kunnen dwingen, alleen maar omdat anderen die mijlpaal al bereikt hebben.

Stimuleer ze, maar dwing ze niet

Als moeder kun je je baby in verschillende opzichten stimuleren, vooral om de verschillende spier- en skeletstructuren te versterken. Het doel van stimuleren is er echter op gericht ze te helpen op eigen kracht doelen te bereiken. En daarvoor moet je geduldig en kalm zijn.

Je kunt en moet niet proberen je baby te dwingen een beweging te maken die hij niet wil doen of waar hij nog niet aan toe is. Het is beter ze te motiveren hun armen, benen en hoofd te mobiliseren om bij te dragen tot spierversterking en niet om sneller te kruipen. Je kunt spelletjes of oefeningen met speelgoed uitvoeren, die helpen de beweging van het kind door de ruimte aan te moedigen.

Vergeet dus niet geduldig te zijn. Laat ze zelf bepalen wanneer ze de activiteit doen. Wacht even met de volgende oefening. En, als je kind geen belangstelling toont om door te gaan, stel je het uit tot morgen.

Vermijd overbescherming

Het belang van kruipen voor de lichamelijke en psychologische ontwikkeling van het kind is dat deze vorm van bewegen het kind in staat stelt de omgeving zelfstandig te verkennen.

Baby’s worden geboren met de behoefte om in wisselwerking te treden met wat hen omringt en te weten hoe voorwerpen werken. Daarom moeten ze, als ze zich op de grond bevinden, bewegen om hun doel te bereiken.

Als je een angstige of wat overbezorgde moeder bent, kun je het initiatief van je baby om te slepen of te kruipen beperken. Daarom is het belangrijk dat je over je eigen houding ten opzichte van de verzorging van je kind na denkt voordat je vermoedt dat het een probleem in zijn ontwikkeling heeft.

Accepteer ongewone kruiptechnieken als gelijkwaardig

De kans bestaat dat je baby op een minder conventionele manier zal kruipen. Je moet begrijpen dat, hoewel het kruipstadium binnen de opeenvolging van motorische mijlpalen valt, de manier om deze beweging uit te voeren niet van tevoren vastligt.

Sommige baby’s kruipen gelijkmatig en andere niet. Het fundamentele aspect is dat ze erin slagen zich in de omgeving te bewegen en de mogelijkheid hebben die vrij te verkennen.

Wat als je baby niet kruipt?

Men beschouwt kruipen als een belangrijk deel van de psychomotorische ontwikkeling. Veel baby’s gaan echter direct van kruipen naar ambulatie (lopen op twee voeten). Zelfs baby’s die het kruipstadium overslaan zonder enige andere verandering in hun ontwikkeling rijpen zonder negatieve psychologische en motorische gevolgen.

Zoals hierboven vermeld, is het echt belangrijk dat je baby erin slaagt zich op de een of andere manier zelfstandig te bewegen om met de omgeving te kunnen interageren als hij dat wil.

Maar volgens een publicatie van de Acta de Investigación Psicológica (Spaanse link), kan kruipen in nauw verband staan met de psychomotorische ontwikkeling van de mens. Dit onderzoek biedt een reeks relevante gegevens en resultaten, die grondig geverifieerd moeten worden door middel van studies in verschillende sociale omgevingen.

Een baby beweegt zich over de grond

Als je baby niet kruipt, maak je dan geen zorgen

Psychomotorische ontwikkeling hangt nauw samen met de spierbeweging van het kind, maar niet specifiek met kruipen (Engelse link). Dit wil niet zeggen dat het niet belangrijk is, maar dat het geen fundamentele ontwikkelingsmijlpaal is.

Daarom zal elk kind dat voortdurend gestimuleerd wordt en zich autonoom kan bewegen waarschijnlijk een adequate psychomotorische ontwikkeling hebben.

Maar als je twijfels over dit onderwerp hebt, raden we je aan ze met je kinderarts op te helderen. Wellicht ook interessant voor jou

Voordelen van kruipen voor baby’s
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Voordelen van kruipen voor baby’s

In het artikel van vandaag willen we het hebben over de vele voordelen van kruipen voor baby's. Ontdek alles over deze mijlpaal in de ontwikkeling.