De emotiethermometer gebruiken in de klas

De emotiethermometer is een ideaal educatief hulpmiddel om kinderen te leren hun emoties te uiten en te begrijpen. In dit artikel zullen we uitleggen hoe je dit hulpmiddel kunt gebruiken.
De emotiethermometer gebruiken in de klas

Laatste update: 26 april, 2021

Het is van belang voor de ontwikkeling van een kind dat er al vanaf de eerste levensjaren gewerkt wordt aan zijn of haar emotionele intelligentie. Zowel thuis als op school moeten ouders en leerkrachten kinderen leren hun emoties en gevoelens te herkennen, uit te drukken en te begrijpen. Tegenwoordig zijn er gelukkig veel handige hulpmiddelen om dit doel te bereiken, zoals bijvoorbeeld de emotiethermometer.

Wil je weten hoe je dit hulpmiddel gebruikt en hoe je het in de klas kunt toepassen? In de volgende paragrafen zullen we je alles vertellen wat je moet weten.

“Minstens 80% van het succes dat behaald wordt op volwassen leeftijd is gebaseerd op emotionele intelligentie.”
– Daniel Goleman –

De emotiethermometer: een ideaal hulpmiddel om de emotionele intelligentie te ontwikkelen

De emotiethermometer is een heel simpel en visueel educatief hulpmiddel. Zelfs de allerkleinste kinderen kunnen het verband begrijpen tussen de temperatuur die wordt aangegeven door een thermometer en de intensiteit van hun emoties.

Leerlingen op school

Om de thermometer te gebruiken, moet het als eerste onderverdeeld zijn in verschillende gekleurde vakjes. Kinderen kunnen vervolgens hun eigen gemoedstoestand identificeren en op deze schaal plaatsen. Ze kunnen aangeven of ze heel gelukkig, gelukkig, kalm, nerveus, overstuur, verdrietig of zelfs boos zijn.

Daarom is het een leerzaam en leuk hulpmiddel om in de klas aan de emoties te werken. Dit helpt vooral met de volgende leerlingen:

 • Kinderen in de kleuterklas
 • Kinderen in de onderbouw van het basisonderwijs
 • Leerlingen die moeite hebben om verbaal te communiceren en om hun eigen emoties te uiten en die van andere te herkennen; dit zijn bijvoorbeeld kinderen op het autismespectrumstoornis (ASS).

De emotiethermometer in de klas gebruiken

Het eerste wat je moet doen om de emotiethermometer op juiste wijze te gebruiken, is een tekening van een thermometer op een zichtbare plek in de klas te plaatsen. Vervolgens moet je een aantal afbeeldingen of foto’s ophangen met verschillende gezichten. Aan deze gezichten moet duidelijk te zien zijn in wat voor emotionele toestand ze verkeren, toestanden die de kinderen ook kunnen ervaren.

De docent moet daarna aan de klas uitleggen dat dit een speciaal soort thermometer is. De docent moet duidelijk aangeven dat deze thermometer niet hetzelfde is als de thermometer om de temperatuur mee op te meten. Vervolgens kan de leerkracht laten zien dat het emoties kan meten die kinderen op een bepaald moment tijdens de schooldag kunnen ervaren. Hoe? Heel eenvoudig. Bekijk deze stappen maar eens:

De stappen

 • Als eerste kunnen leerlingen op elk moment de leerkracht om toestemming vragen om van hun plaats te komen en naar de hoek van de klas te gaan waar de emotiethermometer is om aan te geven hoe ze zich voelen.
 • Het kind in kwestie moet dan de foto van het gezicht uitkiezen dat hoort bij de emotie die hij of zij voelt. De kinderen kunnen kiezen tussen heel gelukkig, blij, kalm, nerveus, overstuur, verdrietig of boos.
 • De leerling moet vervolgens dit gezicht op de thermometer plakken. De hoge temperaturen staan voor de negatieve emoties.
 • Als laatste kan de leraar, als dit mogelijk is, de leerling aanmoedigen om aan de rest van de klas uit te leggen waarom hij of zij zich zo voelt.

De leerkracht kan zelf ook de emotiethermometer gebruiken. Zo moedigt de leerkracht de kinderen aan om hun emoties met hun klasgenoten te delen.

“Er is geen scheiding tussen geest en emoties; emoties, gedachten en leren zijn met elkaar verbonden.”
– Eric Jensen –

Voordelen van het gebruik van de emotiethermometer in de klas

Het gebruiken van een emotiethermometer in de klas heeft veel voordelen, omdat kinderen hiermee:

 • Hun emoties kunnen identificeren en herkennen.
 • Nadenken over de oorzaak van hun emoties.
 • Leren hun emoties te reguleren en beheersen.
 • De emoties van andere kinderen leren te begrijpen.
 • Actief luisteren naar de ervaringen van anderen.
 • Empathie ontwikkelen.
 • Begrijpen dat hun gevoelens afwisselend zijn en gedurende de dag zullen veranderen.
 • Hun emotionele vocabulaire vergroten.

Kortom, met deze eenvoudige oefening kun je de interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie van een kind verbeteren. Op deze manier kunnen ze tijdens hun ontwikkeling het belang leren van het uiten van hun emoties en het begrijpen van de emoties van anderen. Wij zijn dan ook van mening dat dit een fundamentele factor is om kinderen te helpen zich goed integraal te ontwikkelen. Wellicht ook interessant voor jou

Emoties in de klas: wat je moet weten
Je bent mamaLees het op Je bent mama
Emoties in de klas: wat je moet weten

Veel mensen hebben gesproken over de noodzaak om met emoties in de klas om te gaan. Het doel is dat studenten sterke emotionele intelligentie ontwi...