De rol van grootouders in het leven van kinderen

De relatie tussen grootouders en kleinkinderen is een unieke bijzondere band die het leven van beide generaties verrijkt. Grootouders bieden zoveel meer dan we zouden kunnen vragen. Wat is de rol van grootouders in het leven van kinderen?
De rol van grootouders in het leven van kinderen

Laatste update: 25 januari, 2021

De rol van grootouders binnen het gezin en in de samenleving is de laatste tijd veel veranderd. Hun hulp, die in het verleden veel stiller en een keuze was, is nu in veel gevallen actiever en noodzakelijker geworden.

De rol van grootouders

Grootouders zijn erg belangrijk in het leven van kleinkinderen. Daarnaast spelen ze ook een rol in het gezinsleven en in het leven in het algemeen. Ze zijn buitengewoon waardevol, zowel in de logistiek van het gezinsleven als bij de emotionele ontwikkeling van kinderen.

De stem van ervaring

Allereerst zijn grootouders een bron van kennis en ervaring. Dankzij hun leeftijd en alles wat ze hebben meegemaakt, kunnen ze een ander en breder perspectief bieden dan jongere generaties.

In situaties van crisis, woede, angst of verwarring kan hun standpunt helpen. Ze kunnen hun kleinkinderen bijvoorbeeld helpen nieuwe inzichten te creëren om betere beslissingen te nemen.

Emotionele steun

Zowel voor ouders als kleinkinderen zijn grootouders een belangrijk verbindingspunt. Dit geldt vooral na de geboorte van een eerste kind, omdat ouders zich vaak bang en overweldigd voelen. De steun en het advies van grootouders kan rust en aanmoediging bieden aan nieuwe ouders.

Grootouders en kleinkind

Bovendien kunnen grootouders helpen bij alles met betrekking tot de zorg voor hun kleinkinderen. Zo laten ze hun eigen kinderen zien dat ze de zorg voor hun nieuwe aanwinst op zich kunnen nemen.

De rol van grootouders in de cultuur van een gezin

Grootouders zijn de centrale kern en het punt van eenheid in een gezin. Dankzij hen kunnen hun nakomelingen meer te weten komen over de geschiedenis van hun familie. Bovendien, wanneer grootouders verhalen vertellen over de familiegeschiedenis, dragen ze bij aan het creëren van een gevoel van identiteit en verbondenheid.

Daarnaast is hun rol fundamenteel als het gaat om het doorgeven van gezinswaarden en het verenigd houden van het gezin.

Over het algemeen zijn het de grootouders die de grootste moeite doen om de familie bij elkaar te brengen. En het zijn grootouders die het het leukst vinden om hun kinderen tijd door te zien brengen met hun kleinkinderen. Grootouders herinneren ons aan het belang en het voorrecht waar familiebanden voor staan.

Verantwoordelijkheid en empathie

Grootouders stimuleren bij hun kleinkinderen een natuurlijk gevoel van sympathie en respect.

Het gebeurt nog wel eens dat je ziet dat grootouders hun kleinkind op magische wijze kalmeren, te midden van een driftbui, zelfs als het bij ouders niet lukt. Terwijl kinderen misschien terughoudend zijn in het gehoorzamen van hun ouders, doen ze wel snel wat hun grootouders vragen.

Bovendien, door het begrijpen van de leeftijd en de beperkingen van hun grootouders, ontwikkelen kinderen empathie en een natuurlijk verzorgend instinct. Ze zijn in staat om zich in feite zorgen te maken over hun grootouders. Ze kunnen hun gedrag aanpassen om het welzijn van hun grootouders te verbeteren.

Leren van kleinkinderen

Niet alleen kleinkinderen profiteren van deze relatie. Net zoals grootouders het leven van hun kleinkinderen zegenen en verrijken, zo hebben kleinkinderen ook een positieve invloed op hun grootouders.

Kinderen helpen grootouders om zich jonger en levendiger te voelen. Ze geven hun grootouders de kans om het ouderschap op een meer ontspannen en vriendelijke manier opnieuw te beleven. Ze creëren een band van vertrouwen en medeplichtigheid die gunstig is voor beide partijen.

Bovendien betrekken oudere jongeren hun grootouders bij de debatten, technologie en vooruitgang van de moderne wereld. Ze kunnen hen helpen meer betrokken te raken en vooruit te komen in de samenleving, zodat ze niet achterblijven.

De rol van grootouders in de opvoeding

Zoals we hierboven al zeiden, was de rol van grootouders in het verleden heel anders dan tegenwoordig. Grootouders waren vaak minder betrokken bij eerdere generaties en hun deelname was vaak een keuze. Tegenwoordig moeten veel gezinnen de grootouders inschakelen voor financiële of dagelijkse ondersteuning.

Grootouders en kleinkinderen

Dit komt door de huidige samenstelling van gezinnen en de samenleving in de moderne tijd. Dit plaats grootouders echter vaak in een moeilijke situatie. Er wordt van hen verwacht dat ze de verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor hun kleinkinderen. Maar tegelijkertijd vragen ouders hen zich niet te mengen in hun opvoeding.

Het komt vaak voor dat grootouders de neiging hebben hun kleinkinderen af en toe te ‘verwennen‘. En, het komt ook vaak voor dat ouders het gevoel hebben dat hun gezag in twijfel wordt getrokken. Dit komt door bepaalde handelingen die grootouders juist wel of niet doen.

Het is oké dat vaders en moeders verantwoordelijk willen zijn voor het nemen van beslissingen over de opvoeding van hun kinderen. Vergeet echter niet dat grootouders een taak op zich nemen die hen niet toebehoort, maar die ze uit liefde doen. Soms gaat dit verder dan hun fysieke en emotionele capaciteiten.

Probeer daarom te focussen op wat echt belangrijk is bij de opvoeding van je kinderen. Vertrouw voor al dat andere op de ideeën van je ouders en wees dankbaar voor hun steun. Als je samen kunt komen om als bondgenoten te werken, dan zal iedereen winnen, vooral je kinderen.  Wellicht ook interessant voor jou

Waarom kinderen leren om ouderen te respecteren
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Waarom kinderen leren om ouderen te respecteren

Een voorbeeld stellen is een eenvoudige manier om kinderen te leren om ouderen te respecteren, inclusief hun gewoonten, overtuigingen en manieren v...