De belangrijke rol van peetouders in het leven van je kind

De belangrijke rol van peetouders in het leven van je kind
Elena Sanz Martín

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Geschreven door Gladys González

Laatste update: 22 december, 2022

Sommige mensen drukken een stempel op ons leven en dat van onze kinderen. Vanzelfsprekend spelen grootouders, ooms en tantes, etc. een belangrijke rol in het leven van je kind. Maar we kiezen ook bewust om mensen te integreren in onze familie. In dit artikel bespreken we de belangrijke rol van peetouders in het leven van je kind.

Ouders willen er altijd zijn voor hun kinderen. Er voor zorgen dat ze niets te kort komen. We bekommeren ons over hun emotioneel welzijn. Onze aandacht gaat uit naar de dingen en mensen die hen omringen.

Onze grootste wens is dat waar onze kinderen ook zijn ze worden omringd door goede mensen. Vanuit dat verlangen komt het belang van het willen versterken van familiebanden.

We hebben het over twee mensen die, volgens de traditie, worden gekozen door de ouders voor het dopen van hun kind. We kiezen meestal twee peetouders: een man en een vrouw. Deze twee mensen hoeven niet per se gehuwden te zijn of een koppel. Ze moeten echter wel bereid zijn om voor je kind te zorgen zoals een familielid dit zou doen.

Wat is de rol van peetouders in het leven van je kind?

Doopsel peetouders

Vanuit een religieus oogpunt hebben de peetouders de verantwoordelijkheid om hun petekind op te voeden volgens de christelijke principes. Dit is een belofte die ze doen vanaf het doopsel van het kind.

De rol van de peetouders in het leven van je kind is om je kind te begeleiden op de weg van het geloof. Dit is hoe onze voorouders en de kerk het ons geleerd hebben in het verleden.

Echter de rol van de peetouders in het leven van je kind zou niet beperkt mogen blijven tot enkel het religieuze aspect. In de meeste gevallen worden de peetouders gekozen om te fungeren als tweede ouders.  Zij bieden ondersteuning voor je kleintje. Maar ook voor de jongere en de volwassene die hij of zij later zal worden in de toekomst.

Gekozen worden als peetouder is een grote eer, maar ook een enorme verantwoordelijkheid.

Normaal  kiezen we de peetouders op basis van vriendschap of wisselwerking of als resultaat van sociale druk. In sommige gevallen zijn dit geldige redenen.  Maar wanneer de peetouders gekozen worden, vraag je dan af of zij degenen zijn die je kunnen bieden wat je echt wilt voor je kind.

Peetouders moeten mensen zijn die we volledig kunnen vertrouwen. Ze zijn echt bereid om een levenslange verbintenis aan te gaan om deel uit te maken van het leven van je kind.

Soms is de meest ideale keuze om iemand te kiezen die al familie is. Of je kiest iemand waarvan je weet dat diens vriendschap de tand des tijds doorstaat.

De eigenschappen van een ideale peetouder

Jongen die lacht

Toen ik mijn ouders vroeg waarom zij mijn peetouders gekozen hadden – zelfs vandaag spelen zij nog steeds een belangrijke rol in mijn leven – antwoordden ze beiden dat zij zagen dat mijn peetouders bewonderenswaardige mensen waren.

Dit zijn enkele specifieke eigenschappen die een ideale peetouder zou moeten bezitten:

  • Ongetwijfeld moeten zij van kinderen houden. Natuurlijk blijft je kleintje niet eeuwig een kind, maar de empathie, erkenning en het smeden van een familieband beginnen wanneer je zoon of dochter nog een kind is.
  • Wees er zeker van dat de persoon die je kiest trouw is. Als deze persoon reeds bewezen heeft om trouw te zijn zowel in goede als slechte tijden, dan weet je dat dit ook zo zal zijn wat je kind betreft.
  • Wanneer de tijd komt om je kind te dopen, zal de kerk eisen dat de peetouders aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als je deze weg inslaat, zorg er dan voor dat je vooraf weet wat deze zijn. Wees er zeker van dat de toekomstige peetouders zullen voldoen aan deze voorwaarden.
  • Gemeenschappelijke visie. Hoewel niet verplicht of beslissend is het toch belangrijk dat de peetouders van je kind dezelfde normen en waarden hanteren als de opvoeding die jij meegeeft aan je kind.

Het kiezen van peetouders kan moeilijk zijn. Onthoud dat je iemand kiest die je onvoorwaardelijk vertrouwt. Iemand die voor het welzijn en de rechtschapenheid van je kind zal zorgen wanneer jij er niet meer bent.

Je kind de kans geven om goede peetouders te hebben zal je kleintje helpen met het echt waarderen van mensen die het dichtst bij hem of haar staan. Je kind zal weten dat je twee mensen hebt gekozen die betrouwbaar zijn en waar hij of zij kan op rekenen in het geval van jouw afwezigheid.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.