De rol van een peetouder

De ware rol van peetouders wordt vaak over het hoofd gezien. Een peetmoeder of peetvader zijn, betekent een vriend zijn, een rolmodel en een vertrouweling van hun petekind en een speciale adviseur van de ouders.
De rol van een peetouder
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 31 juli, 2018

Het is een grote eer om als peetmoeder of peetvader te worden gekozen voor de baby van een goede vriend of familielid. Peetouder zijn is voor de rest van ons leven. Het is een genoegen dat alleen de mensen die ons het dierbaarst zijn krijgen.

Vanaf het moment dat een stel ontdekt dat ze een baby verwachten, gaan ze vaak al nadenken over de peetouders. Meestal is het de vader die de peetvader kiest, terwijl de moeder de peetmoeder uitkiest.

De aanstaande ouders zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor deze keuze en ze moeten daarom een verstandige keuze maken. De peetouders van de baby zijn immers volgens de christelijke traditie verantwoordelijk voor het geestelijk leven van de baby.

Van de peetouders wordt ook verwacht dat ze de rol van de ouders op zich nemen in het geval er iets met hen gebeurt.

Het is een zeer belangrijke rol en één die een leven lang duurt. Het kiezen van de juiste mensen kan daarom een moeilijke taak zijn.

Wat is de rol van een peetouder?

Theoretisch gezien zijn peetouders de mensen die voor een kind zullen zorgen als hun ouders om welke reden dan ook niet in staat zijn om zelf voor het kind te zorgen. Soms gebeurt het dat een peetmoeder of peetvader deze rol werkelijk op zich moet nemen.

Maar het peetouderschap is veel meer dan dat. In katholieke gezinnen zijn peetouders verantwoordelijk voor de religieuze opvoeding van het kind. Over het algemeen betekent peetouder zijn dat je zowel spirituele begeleiding als een goed voorbeeld zult geven.

Dit alles betekent dat peetouders echt een deel van het leven van het kind willen zijn. Ze moeten hun petekind helpen om zijn doelen te bereiken, zijn prestaties vieren en zijn ouders op beslissende momenten ondersteunen.

Een peetouder hoeft niet altijd een bloedverwant te zijn, maar ze zullen wel altijd deel uitmaken van het gezin. Peetouder zijn vereist overtuiging, verantwoordelijkheid en belangstelling voor het spirituele welzijn van het kind.

Samen met de nieuwe ouders moeten de peetmoeder en peetvader de opvoeding van het kind ondersteunen en bijdragen aan hun ontwikkeling gedurende hun hele leven.

Wat is de rol van een peetouder?

Wees niet bang om deze enorme verantwoordelijkheid op je te nemen

Peetouder zijn betekent je zeker voelen over de rol die je speelt in het leven van het kind. Dit zal je helpen om je plichten te vervullen. Het zal je tevens in staat stellen een positief onderdeel te zijn van de opvoeding van je petekind.

De katholieke kerk geeft een aantal aanbevelingen aan peetouders. Het goede voorbeeld geven door als goede christenen te leven is er één van. Een andere is: regelmatig naar de mis gaan. Doopgetuigen worden geacht dagelijks voor hun petekinderen te bidden en hen religieuze gaven te geven, zoals bijbels en rozenkransen.

Maar sommige families van andere religies kiezen voor vertrouwde vrienden of familieleden om een vergelijkbare rol in het leven van hun kinderen te spelen.

Vereisten om peetouder te zijn

Een belangrijke vereiste is dat de persoon die gekozen wordt om peetouder te zijn minstens achttien jaar oud moet zijn.

Dit maakt dat ze in principe volwassen genoeg zijn om aan de rol te voldoen. Er zijn echter wel uitzonderingen op deze regel.

Om deel te mogen nemen aan de katholieke doopceremonie, moeten de peetouders zelf ook katholiek zijn.

Ze moeten de eerste communie hebben gedaan en moeten hun geloof praktiseren. Het mogen geen mensen zijn die uit de kerk zijn gezet en tot een ander religieus geloof behoren.

Peetouder zijn vereist overtuiging, verantwoordelijkheid en belangstelling voor het spirituele welzijn van het kind.

Er is echter een uitzondering op deze regels. Namelijk als de peetouder de oudere broer of zus van de baby is en jonger dan vijftien jaar oud is. In dit geval moet de peetouder zijn eerste communie wel hebben voltooid, of bijna zover zijn.

Dit kan vaak goed werken, omdat een oudere broer of zus in hetzelfde huis woont. Automatisch zal hij of zij zich daardoor meer betrokken voelen bij het kind. Wanneer de tijd komt voor het vormsel van het kind, kunnen hun peetouders eventueel veranderen.

Peetouder zijn vereist overtuiging, verantwoordelijkheid en belangstelling

Strategieën voor peetouders

Er zijn bepaalde strategieën of activiteiten die een peetvader of peetmoeder kunnen helpen om hun rol te vervullen.

Probeer om te beginnen vaste gewoontes in te voeren. Denk bijvoorbeeld aan  een speciaal geschenk als het kind een goed cijfer haalt. Een ander idee is een dagje uit op zijn verjaardag.

Bovendien moet de peetmoeder of peetvader een brief schrijven aan het petekind bij de doop. In deze brief kan de nieuwe peetouder zijn onvoorwaardelijke steun voor zowel het kind als de ouders opnieuw bevestigen.

De peetmoeder en peetvader moet hun verantwoordelijkheden met enthousiastme aanvaarden.

Een bezoek van een peetouder dient zich op het kind te richten. Het kind moet zich belangrijk voelen. Hij moet weten dat hij de volledige steun van zijn peetouders heeft.

Het belangrijkste van het peetouderschap is echter om al deze belangrijke taken met liefde en goede wil uit te voeren. Ondersteun je petekind in goede en slechte tijden.

Peetouder zijn betekent deel uitmaken van het gezin van het kind en een belangrijke rol spelen in zijn opvoeding. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.