Je kinderen leren om alsjeblieft en dankjewel te zeggen

We leven in een wereld waarin het soms lijkt dat kinderen maar doen waar ze zin in hebben. Zorg dat ze ook de juiste normen en waarden meekrijgen.
Je kinderen leren om alsjeblieft en dankjewel te zeggen

Laatste update: 03 februari, 2019

Velen van ons geloven nog in de waarde om kinderen het belang van goede manieren te leren. Alsjeblieft en dankjewel zeggen weerspiegelen niet alleen onze maatschappelijke waarden, maar ook onze emotionele verbindingen. Door deze woorden tonen we erkenning aan anderen.

Het is opvallend hoe er de laatste paar jaar een trend is ontstaan om onze kinderen niets te verplichten. Het idee is dat kinderen zelf moeten kiezen of ze aan een activiteit deel willen nemen of iets willen zeggen alsof we op die manier een respectvoller proces van opgroeien kunnen garanderen.

Maar we moeten het klassieke laissez faire niet te extreem gaan nemen. Als ouders moeten we niet vergeten dat wij de juiste mensen zijn om onze kinderen aan te sporen om fatsoenlijk te integreren in deze wereld.

We moeten voorbeelden, strategieën en mogelijkheden aan onze kinderen geven om op de juiste manier met de mensen om hen heen te communiceren. Voor iedere les is een juiste moment en we moeten in staat zijn om dit bij onze kinderen te herkennen.

Onze kinderen leren om alsjeblieft en dankjewel te zeggen is niet het verplichten om iets te doen. We leggen ze niets op. Maar we helpen ze om de kracht van goede manieren in onze samenleving te ontdekken. Het zijn gebaren van erkenning van anderen en we moeten hen deze zo snel mogelijk leren.

We zullen nu uitleggen waarom.

Dankjewel zeggen: de kracht van een woord dat vroeg geleerd zou moeten worden.

Tussen 3 en 6 jaar maakt een kind een eerste fase van ‘ontwaking’ door in zijn sociale en emotionele ontwikkeling. Het is in deze tijd dat de taalontwikkeling plaats vindt, afhankelijk van zijn ervaringen met relaties.

Kinderen leren van alles wat ze zien, absorberen het gedrag en de reacties van hun ouders. Zelfs non-verbale communicatie (gebaren, bewegingen en uitdrukkingen) worden beter.

Dit is een kleine stap die leidt tot een evolutieproces. Wanneer een kind eenmaal degenen om hem heen als gelijken begint te herkennen, zal hij een meer ontwikkelde en complexer niveau van emotionele volwassenheid naderen.

Wat bedoelen we hier allemaal mee? Als ouders moeten we altijd een zo goed mogelijk voorbeeld zijn voor het gedrag van onze kinderen. In deze context kan een ‘dankjewel’ een ongeëvenaarde kracht hebben, die we vaak onderschatten.

 
Je kinderen leren om alsjeblieft en dankjewel te zeggen

Goede manieren laten zien dat we niet alles kunnen krijgen wat we willen

Er zijn kinderen die zich gedragen als kleine tirannen. Ze vinden alles wat ze krijgen vanzelfsprekend en geloven dat ze het recht hebben om zich te gedragen en te reageren zoals ze willen.

  • We kunnen natuurlijk de ouders de schuld geven van dit soort gedrag. Maar we moeten begrijpen dat er kinderen zijn die lastiger zijn dan anderen. Hiermee omgaan is een uitdaging, maar ook een verantwoordelijkheid.
  • De sociale, maatschappelijke en emotionele opvoeding van een kind begint al op zeer jonge leeftijd. Lang voordat een kind leert praten begrijpt hij veel meer dan we denken.
  • We moeten werken aan frustraties. Kinderen kunnen niet – en hoeven niet – altijd te krijgen wat ze willen. En als ze het wel krijgen, moeten we ze zo vroeg mogelijk leren om ‘dankjewel’ te zeggen.

Positieve woorden zoals alsjeblieft en dankjewel tonen erkenning aan anderen

Als een kind van drie of vier een winkel ingaat en ‘goedemorgen’ of ‘alsjeblieft zegt, krijgt hij altijd aandacht en een glimlach. Dit is positief gedrag, wat het kind vanaf een jonge leeftijd aansluiting laat vinden met anderen.

  • Waarschijnlijk begrijpt je kind op deze leeftijd nog niet hoe belangrijk deze uitdrukkingen zijn. Maar ze begrijpen wel dat het zeggen ervan ze zal helpen om gerespecteerd, bewonderd en gewaardeerd te worden.
  • ‘Dankjewel’ zeggen is een manier om de dingen te erkennen die andere mensen voor ons doen. Dergelijke gewoonten helpen om de fundamenten te leggen voor authentieke empathie, wat een belangrijk element is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.
Positieve woorden zoals alsjeblieft en dankjewel tonen erkenning aan anderen

Goede manieren zijn aanstekelijk

Een kind leren om alsjeblieft en dankjewel te zeggen is niet moeilijk en levert grote beloningen op. Als onze kinderen deze goede manieren hebben aangeleerd voordat ze naar school gaan, zullen ze het overbrengen op hun klasgenootjes. Dit is een positief model van burgerparticipatie dat sociale relaties bouwt.

  • We moeten nogmaals onthouden dat sommige woorden van groot belang zijn voor ons als menselijke wezens. Een “ik hou van je”, een “je betekent veel voor mij” of gewoon “dankjewel” zijn per slot van rekening niet zomaar woorden. Het zijn uitdrukkingen die emoties teweegbrengen. Ze zijn een manier om onze gevoelens over te brengen naar de persoon tegenover ons.
  • Je deze woorden eigen maken, en ze gewoon maken voor je kind, betekent dat ze meer medelevend en ontwikkeld zijn in relaties. Ze zullen niet alleen alsjeblieft en dankjewel zeggen, maar ook verwachten om zelf bedankt te worden.
Positieve woorden zoals alsjeblieft en dankjewel tonen erkenning aan anderen

Als je kind iets voor iemand doet, zal hij verwachten om erkend en gerespecteerd te worden. Hij zal willen dat anderen hem met dezelfde goede manieren zullen behandelen die hij aan degenen om hem heen toont. Dit alles zal belangrijk zijn in zijn  dagelijkse leven.

Dus vertel eens, zal jij je kinderen de waarde van deze woorden leren?

 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.