Wat is de Apgar-test en waarom is het zo belangrijk?

Wat is de Apgar-test en waarom is het zo belangrijk?
Elena Sanz Martín

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 27 december, 2022

Als ze bevalt, is het enige wat een moeder wil, dat ze haar kind in haar armen kan houden. Na 9 maanden van wachten en spanning, is het eerste wat je de artsen vraagt ​​of de baby gezond is. Om mogelijke problemen, minuten na de bevalling, te voorkomen, wordt de pasgeborene meestal onderzocht en onderworpen aan de zogenaamde Apgar-test.

Het medisch personeel voert deze grondige evaluatie uit. Hierbij worden een reeks beoordelingen gemaakt om mogelijke gezondheidsproblemen bij de pasgeborene uit te sluiten.

Deze controle is volledig routinematig en normaal: het veroorzaakt geen problemen voor de baby en het wordt op dezelfde manier uitgevoerd bij elke baby.

Wat is de Apgar-test?

De eerste tien minuten van het leven van de baby zijn van cruciaal belang. Daarom voeren artsen onmiddellijk de Apgar-test uit: een snel onderzoek van de gezondheidstoestand van de pasgeborene.

Het wordt meestal direct na de bevalling uitgevoerd, daarna na vijf minuten weer en soms weer na tien minuten. Het proces evalueert vijf criteria, waarbij elke factor wordt gescoord van 0 tot 2 en ze worden allemaal bij elkaar opgeteld om de algehele score te bepalen.

  1. Activiteit/ spierspanning
  2. Pols/ hartslag
  3. Grimas/ reflex prikkelbaarheid
  4. Uiterlijk/ huidskleur
  5. Ademhaling

De eerste Apgar-test wordt gebruikt om te achterhalen hoe de baby het geboorteproces heeft doorstaan. De tweede test laat zien hoe de baby zich heeft aangepast aan het leven buiten de baarmoeder. De laatste wordt als de meest significante test beschouwd.

Het onderzoek is een fundamenteel instrument op het gebied van neonatologie.

Deze test wordt voornamelijk gebruikt om snel en op een niet-ingrijpende manier vast te stellen of de pasgeborene ademhalingshulp nodig heeft, hartproblemen heeft of neurologische verschijnselen heeft.

Apgar-test bij pasgeboren baby

Als de baby tussen de 7 en 10 scoort, betekent dit dat de baby het aanpassingsproces met succes heeft doorlopen. Als de resultaten tussen de 5 en 7 liggen heeft het kind tijdens de bevalling zuurstoftekort gehad. In dat geval moet de baby zuurstof toegediend krijgen.

Zeer weinig baby’s scoren minder dan 5. Over het algemeen gebeurt dit alleen bij te vroeg geborenen of bij een spoedkeizersnede. Er bestaat ook een risico dat zij moeilijkheden hebben ondervonden bij de bevalling of dat er problemen zijn met de ademhaling of het hart.

Criteria die worden beoordeeld

Hartslag beluisteren van pasgeboren baby

Hartslag

Volgens kinderartsen is dit het belangrijkste criterium dat wordt beoordeeld met de Apgar-test. Als het kind geen hartslag heeft, krijgt het een 0. Indien het minder dan 100 slagen per minuut is, scoort het 1. Als het binnen de tijdsperiode van de test de 100 overschrijdt, is de score 2.

Ademhaling

De ademhalingsinspanning wordt gebruikt om de ontwikkeling en de gezondheid van de longen te meten. Om dit te doen, worden de bewegingen van de borst zorgvuldig geobserveerd terwijl de baby inademt en uitademt. Wanneer het kind niet ademt, krijgen ze een 0; als hun ademhaling langzaam of onregelmatig is, krijgen ze 1 punt; en als ze goed ademen of huilen, scoren ze 2 punten.

Spiertonus

Dit is de kracht van de bewegingen van de pasgeborene en het buigen van hun ledematen. Een baby heeft een goede spierspanning wanneer ze hun ledematen kunnen buigen en actief kunnen bewegen, met een score van 2. Er is sprake van een slechte spierspanning wanneer hun ledematen uitgestrekt en slap zijn. De gegeven score is dan 0.

Reactie op prikkels

Dit is de ongewilde reactie van de pasgeborene op bepaalde relatief irriterende externe prikkels. Hoofdzakelijk worden tekenen van prikkelbaarheid (huilen, grimassen, hoesten, niezen of schoppen) beoordeeld. Een gebrek aan respons wordt gescoord als 0. Als er grimassen en lichte gebaren aanwezig zijn, is de score 1. Als de baby huilt, hoest of niest, scoren ze een 2.

Kleur

Dit criterium heeft te maken met de mate van de zuurvoorziening van de baby en varieert afhankelijk van de pigmentatie van het kind. Bij donkere kinderen kijken medische professionals naar de kleur van de slijmvliezen van hun mond, hoornvlies, lippen, palmen van de handen en de voetzolen. Als de baby blank is, kijken ze naar het uiterlijk van hun huid in het algemeen en vergelijken ze die met hun voeten en handen.

De eindscore van de Apgar-test

Tijdens elke Apgar-test scoort de kinderarts een aantal criteria. Elk krijgt een score tussen 0 en 2.

De eindscore geeft een eerste inzicht in de gezondheid van de pasgeborene en aan welke aspecten speciale aandacht moet worden besteed om een ​​gezond leven te leiden of een leven met de minst mogelijke gezondheidsproblemen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Hübner, M. E., & Juárez, M. E. (2002). Test de Apgar: Después de medio siglo¿ sigue vigente?. Revista médica de Chile130(8), 925-930.
  • Apgar, V. (2015). A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. Anesthesia & Analgesia120(5), 1056-1059.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.