Ontdek wat je kunt doen als je kind wordt geslagen

Er zijn een paar tips die elke ouder op vroege leeftijd op hun kind kan toepassen om agressief gedrag te voorkomen. Ze helpen ook om hun kind voor te bereiden op hoe hij moet reageren op bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer een ander kind hem slaat.
Ontdek wat je kunt doen als je kind wordt geslagen
Ana Couñago

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Ana Couñago.

Laatste update: 22 december, 2022

Geen enkele andere situatie kan een moeder verdrietiger en machtelozer laten voelen dan een kind dat vaak thuiskomt van school en vertelt dat het wordt geslagen. Je voelt je waarschijnlijk ongerust en boos dat jouw kind wordt geslagen en slachtoffer is geworden van pesten en je vraagt ​​je af hoe je hem moet leren reageren op deze aanvallen.

Sommige kinderen knijpen, schoppen, bijten, slaan of vertonen andere vormen van agressief gedrag. Per ongeluk of uit gewoonte, op verschillende momenten in hun leven zoals op school, in het park, op vakantie, etc.

Het is echter de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat een kind weet hoe hij moet reageren wanneer een ander kind hem slaat. Ouders zouden de meest effectieve manieren moeten weten om dit agressieve gedrag richting hun kinderen te stoppen en om deze situaties, die helaas zo vaak voorkomen, te beheersen.

Tips voor ouders om te voorkomen dat je je kind agressief opvoedt

Er zijn een paar tips die elke ouder op vroege leeftijd op hun kind kan toepassen om agressief gedrag te voorkomen. Ze helpen ook om hun kind voor te bereiden op hoe hij moet reageren op bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer een ander kind hem slaat.

 • Zoals altijd moeten ouders het goede voorbeeld geven, aangezien kinderen oppikken wat ze thuis zien. Dit is de reden waarom ouders alle vormen van geweld moeten vermijden, zodat de kinderen niet leren om agressie of fysieke straffen te gebruiken als redmiddel.
 • Nog een tip voor ouders om agressief gedrag bij hun kinderen te voorkomen is om hun kinderen bewust te maken van de schade die dit gedrag aanricht bij de betrokken personen. Je zou je gezicht kunnen gebruiken om pijn of woede over te brengen. Maar je moet daarnaast altijd duidelijk uitleg geven over de gevoelens van de persoon die lastig wordt gevallen.
 • Als je kind wordt geslagen door een ander kind waar je bij staat, geef dan niet toe. Als het andere kind wilde spelen met het speelgoed of de schommel waar jouw kind mee aan het spelen was, geef dit dan niet aan hem. Dit zou juist een positieve lading geven aan het gebruik van geweld: door te slaan krijg je wat je wilt.

Reageer nooit met geweld op geweld

 • Leer je kind nooit dat hij zij met geweld op geweld moeten reageren. Geloof niet in oog om oog, tand om tand of ‘survival of the fittest’.
 • De ‘time out’ techniek kan effectief zijn als je kind de fout maakt zich slecht te gedragen. Bij deze techniek zet je het kind dat zich misdraagt voor een aantal minuten in de hoek.
 • Het kan zijn dat jouw kind degene is die per ongelijk, of opzettelijk, zijn speelkameraad slaat. In dit geval moet je hem leren dat hij het bij het verkeerde eind heeft en sorry moet zeggen. Het is erg belangrijk dat hij dit al op jonge leeftijd leert. Het slachtoffer moet je juist troosten, maar zonder zijn kwetsbaarheid te versterken. Anders zou het ervoor kunnen zorgen dat hij in de slachtofferrol terecht komt.
Kussengevecht tussen twee kinderen

Hoe moet jouw kind reageren als het door een ander kind wordt geslagen?

 • Luister. Luister goed naar je kind voordat je boos wordt om volledig te begrijpen waar en wanneer hij geslagen werd en wie er meededen. Zoek uit of het een persoonlijke situatie was binnen een groep kinderen of een vijandige omgeving. Hierin wordt het slachtoffer lastiggevallen door de hele groep inclusief de pestkop.
 • Stel vragen. Probeer niet iemand de schuld te geven of te ondervragen, maar probeer de ervaring van je kind en de omgeving waarin je kind wordt geslagen beter te begrijpen.
 • Gebruik je aanwezigheid om grenzen te stellen. Help je kind te communiceren zodat hij kan bemiddelen en het probleem kan oplossen. Zoek altijd naar een eerlijke oplossing. Kies de kant van degene die gelijk heeft, maar beschuldig of verneder de andere persoon niet.
 • Geef ze woorden waarmee ze zich kunnen uiten. Het is erg belangrijk om je kind verschillende termen te leren om zijn eigen gevoelens te identificeren en te verwoorden. Hierdoor is hij in staat is om de situaties te verwerken. Kunnen verwoorden hoe hij zich van binnen voelt is de eerste stap om zich te kunnen verdedigen.
 • Stel mogelijke oplossingen voor aan je kind. “Wat zouden we kunnen doen om deze situatie op te lossen?” kan een goede manier zijn voor jullie beide om over het probleem na te denken. Dit is veel beter dan hem te leren om ‘ze op het hoofd te slaan’ wanneer een ander kind hem slaat. Je kleintje zal je waarschijnlijk verrassen met zijn antwoord.

Wat te doen als jouw kind wordt geslagen

 • Laat ze de verschillende opties zien die ze hebben. Geef hem ruimte om na te denken en om oplossingen te oefenen, zodat de situatie niet uit de hand loopt. Geef hem verschillende manieren om het conflict met zijn vrienden op te lossen. Je kunt zelfs een rollenspel-techniek toepassen.
 • Stimuleer mondelinge communicatie. Taal is meer dan genoeg om het probleem op te lossen, wat het ook is. Help je kind grenzen te stellen en respect te krijgen door te praten, ook als hij gefrustreerd is.
 • Scheid de kinderen onmiddellijk voordat het tot een gevecht komt. Maak een einde aan de situatie met duidelijkheid en vastberadenheid, maar zonder grofheid. Vermijd schreeuwen en beledigingen.
 • Vertrouw je kind. Als je kind wordt geslagen en hij komt naar je toe met zijn frustraties na wat er is gebeurd, geef hem dan een vertrouwensgevoel door hem zich sterk te doen voelen. Laat hem weten dat je hem altijd onvoorwaardelijk zal steunen, maar dat hij zelf dit probleem kan oplossen. Dit kan met woorden, hulp van vrienden of met de hulp van een gezagsfiguur. Wanneer hij het probleem alleen op weet te lossen versterkt het zijn zelfvertrouwen. Hiermee train je ook zijn vermogen om uitdagingen aan te gaan.
 • Stimuleer assertiviteit als een manier om te reageren op agressie. Dit alternatief houdt in dat je op een duidelijke, standvastige en zelfverzekerde manier opkomt voor je rechten.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.