Het belang van het gebruik van humor in de klas

Lesgeven is erg belangrijk, maar het hoeft niet altijd serieus te zijn. Het gebruik van humor in de klas heeft veel grote voordelen.
Het belang van het gebruik van humor in de klas

Laatste update: 18 juni, 2021

Het lijdt geen twijfel dat onderwijs erg belangrijk is om de samenleving vooruit te helpen. Dit betekent echter niet dat het serieus en stressvol hoeft te zijn. Integendeel, het gebruik van humor in de klas heeft veel voordelen, zowel voor leerlingen als voor docenten.

We hebben allemaal wel eens negatieve ervaringen op school gehad. Velen van ons herinneren zich de druk, schaamte en angst voor de leraar en de bedrukte atmosfeer waarin we de meeste van onze dagen doorbrachten. Gelukkig beginnen onderwijsmodellen te veranderen. Sterker nog, steeds meer leraren streven ernaar om van leren een lonende ervaring te maken.

Humor is de basis van leren

We kunnen humor beschouwen als alles wat lachen, plezier en positieve emoties veroorzaakt. Dit omvat grappen, spelletjes en tal van andere prikkels. Sterker nog, humor stimuleert ons hersenbeloningscircuit op een gezonde en eenvoudige manier. Dit is waarom kinderen spelen om de wereld om hen heen te ontdekken.

Door te spelen, verkennen, ontdekken en oefenen ze belangrijk gedrag. Ze doen het echter op een ontspannen en lonende manier. Daarom willen ze, wanneer ze maar kunnen, het spel opnieuw spelen om die positieve emoties opnieuw te ervaren.

Het belang van het gebruik van humor in de klas

Het is duidelijk dat de belangrijkste lessen alleen plaatsvinden als ze worden geassocieerd met een emotie, en het is het beste als die plezierig is.

Voordelen van het gebruik van humor in de klas

Vermindert stress en verhoogt de motivatie

Het leerproces kan zwaar zijn. Studenten hebben vaak te maken met frustraties, mislukkingen, verveling en spanning. Dan wordt de klas een stressvolle omgeving die negatieve emoties veroorzaakt. Dit kan op steeds jongere leeftijd leiden tot angst- en depressiesymptomen.

Op dezelfde manier worden leraren elke dag ondergedompeld in deze gespannen en uitputtende omgeving. Daarom kunnen ze uiteindelijk last krijgen van burn-out en zien ze ook hun stemmingen veranderen.

Het gebruik van humor in de klas helpt bij het creëren van een positieve en ontspannen sfeer. Op die manier betekent fouten maken niet afwijzing of vernedering. Kinderen voelen in plaats daarvan emoties van samenwerking en empathie.

Dit zal ongetwijfeld zowel docenten als studenten helpen om gelukkiger te zijn en een betere kwaliteit van leven te hebben. Daarnaast motiveert het beide groepen om enthousiaster aan de slag te gaan. Als leren leuk en plezierig is, als het positieve gevoelens oproept, wie zou het dan niet willen blijven doen?

Relaties om het leren te verbeteren

Bij lesgeven gaat het voor een groot deel om sociale relaties. Docenten moeten de aandacht van hun leerlingen kunnen trekken en informatie kunnen overbrengen. Evenzo zijn relaties met leeftijdsgenoten ook erg belangrijk. Humor bevordert nabijheid, intimiteit en cohesie tussen mensen.

De muren vallen naar beneden en er ontstaat een zeer koesterende vertrouwensrelatie. Daarom worden dankzij humor spanningen minder, worden relaties hechter en verbetert de communicatie. Ook is informatie die op een leuke manier wordt gebracht aantrekkelijker. Daarom onthouden kinderen het gemakkelijker.

Kinderen die blij zijn in de klas en actief mee kunnen doen leren meer en beter

Bevordert mentale flexibiliteit

Aspecten als creativiteit, cognitieve flexibiliteit en analytisch vermogen zijn essentieel voor het leven. Scholen hebben echter vaak rigide leerplannen die kinderen niet actief laten deelnemen aan hun onderwijs. Daarom worden ze passieve ontvangers van informatie die hen niet eens nieuwsgierig maakt.

Het gebruik van humor in de klas zorgt voor een open, flexibele geest. Het stimuleert hun divergent denkvermogen. Het helpt kinderen ook om dingen vanuit andere gezichtspunten te bekijken.

Hoe moet humor in de klas eruit zien?

Natuurlijk zal niet zomaar alle humor werken. Belachelijk maken, vernedering of lachen ten koste van iemand anders zal een ander alleen maar verstikt laten voelen. Humor in de klas moet gericht zijn op het opbouwen van relaties en het leren van fouten.

Gebruik daarom grappen die de groep verenigen. Geef kinderen het gevoel dat ze erbij horen! Moedig een ontspannen en positieve houding aan ten opzichte van fouten en beschouw ze als een natuurlijk onderdeel van het leerproces.  Wellicht ook interessant voor jou

Curriculum verrijkingsplekken in de klas
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Curriculum verrijkingsplekken in de klas

Leerlingen die heel intelligent zijn, hebben veel baat bij curriculum verrijkingsplekken in de klas. Wat dit precies is, leggen we hier uit.  • Narváez, E. J., & Solís, J. D. F. (2009). Risa y aprendizaje: el papel del humor en la labor docente. Revista interuniversitaria de formación del profesorado23(3), 203-215.
  • Fernández-Poncela, A. M. (2012). ‘Riéndose aprende la gente’: Humor, salud y enseñanza aprendizaje. Revista iberoamericana de educación superior3(8), 51-70.