Geboren worden met 37 weken versus 42 weken

Met 37 weken geboren worden is niet hetzelfde als met 42 weken geboren worden. Deze 5 weken verschil kunnen van cruciaal belang zijn voor de gezondheid van een pasgeborene.
Geboren worden met 37 weken versus 42 weken
Leidy Mora Molina

Geschreven en geverifieerd door de verpleegkundige Leidy Mora Molina.

Laatste update: 03 november, 2022

Men beschouwt een baby als voldragen als hij na 37 weken zwangerschap ter wereld komt. Geboren worden met 37 weken is echter niet hetzelfde als geboren worden met 42 weken. Elke dag die de baby in de baarmoeder doorbrengt bereidt hem namelijk beter voor op het leven buiten de baarmoeder. Dus, geboren worden met 37 weken versus 42 weken, hoe beïnvloedt dit de baby?

Leer meer over dit onderwerp en waarom het belangrijk is de foetus een voldoende verblijf in het lichaam van de moeder te garanderen.

Full-term zwangerschap

De criteria om een zwangerschap als voldragen te definiëren zijn de laatste decennia sterk veranderd. Vooruitgang in de foetale geneeskunde heeft specialisten er echter toe gebracht deze zwangerschappen in meer specifieke subgroepen in te delen.

Daarom definieerde het American College of Obstetrics and Gynecology in 2013 (Engelse link) 4 situaties:

  • Vroeggeboorte: omvat zwangerschappen waarvan de zwangerschapsduur varieert van 37 0/7 weken tot 38 6/7 weken.
  • Voldragen: omvat de periode van 39 0/7 weken tot 40 6/7 weken.
  • Overtijd: gebruikt men voor zwangerschappen van 41 0/7 weken tot 41 6/7 weken.
  • Overdragenheid of serotiniteit: duidt op zwangerschappen van 42 0/7 weken of meer.
Geboren worden met 37 weken versus 42 weken
Volgroeide pasgeborenen zijn vaak beter aangepast aan het buiten-uteriene leven dan vroeg geborenen. Dit bevordert het opzetten van borstvoeding en vroegtijdig ontslag van de kraamafdeling.

Elke week telt: geboren met 37 weken versus 42 weken

De zwangerschapsduur van de baby wordt berekend vanaf de datum van de laatste menstruatie tot een bepaald tijdstip en wordt gekwantificeerd in weken. Tegelijkertijd ligt de schatting van de waarschijnlijke bevallingsdatum rond de 40 weken na de conceptie en wordt berekend met behulp van de Naegele regel.

We moeten opmerken dat slechts 5 op de 100 vrouwen op deze specifieke dag bevallen. Maar het nut ervan ligt in het feit dat men hiermee kan beoordelen of de groei van de baby in overeenstemming is met de zwangerschapsduur.

Zeker, geboren worden met 37 weken is niet hetzelfde als geboren worden met 42 weken.
Dit verschil van 5 weken markeert namelijk een belangrijk verschil in de graad van ontwikkeling van de pasgeborene.

Allereerst zullen baby’s die de volle termijn halen groter zijn dan zij die dat niet doen. Vanaf 32 weken maken ze namelijk een ‘vetmestfase’ door. Bovendien zal deze vetophoping hen helpen hun temperatuur beter te regelen als ze de baarmoeder verlaten.

Vroeggeboorte en gezondheidsrisico’s

Ook zal de longrijping van voldragen baby’s groter zijn dan van premature baby’s. In feite hebben baby’s die rond 37 weken ter wereld komen een groter risico op ademhalingscomplicaties dan die later ter wereld komen.

Een recente studie (Spaanse link) in Peru evalueerde de morbiditeit en mortaliteit van pasgeborenen bij vroeggeboorte (vóór 39 weken) en vergeleek deze gegevens met die bij geboorte na 39 weken. Na analyse van de gevallen van 45 332 levendgeborenen concludeerde men dat
de trend in geboorten de laatste 15 jaar in de richting van vroeggeboorte ging.

Dit verschijnsel ging ook gepaard met een verhoogd risico op een laag geboortegewicht en postnatale ziekenhuisopnames van meer dan 3 dagen. In het algemeen waren de redenen voor zulke ziekenhuisopnamen ademhalingsproblemen (longontsteking, hyalien membraan, voorbijgaande tachypneu), lampbehoefte voor neonatale geelzucht, aangeboren misvormingen, en neonatale sterfte.

Luminotherapie is de behandeling bij uitstek voor neonatale geelzucht
Luminotherapie is de behandeling bij uitstek voor neonatale geelzucht. En deze aandoening komt vaker voor bij vroeggeboren baby’s door de onrijpheid van de lever.

Is geboren worden met 37 weken hetzelfde als geboren worden met 42 weken?

Zeker niet. Het feit dat de baby langer in de baarmoeder blijft kan een verschil maken. Een voldragen geboorte, dat wil zeggen tussen 39 en 40 weken, beschouwt men als een ideale toestand voor de neonatale gezondheid.

Zeker, baby’s die vóór 39 weken geboren worden kunnen complicaties krijgen die te maken hebben met ademhaling, gehoor, voeding, en temperatuurregeling. Ze hebben ook een groter risico op het ontwikkelen van infecties dan baby’s die na deze datum ter wereld komen.

Soms is het nodig de bevalling te versnellen om andere levensbedreigende risico’s voor de moeder of de foetus te vermijden. Het is zelfs mogelijk dat de baby op natuurlijke wijze ter wereld komt tussen de 37e en 38e week. Het is belangrijk te bedenken dat, hoewel baby’s met 37 weken klaar zijn om geboren te worden, ze zich niet allemaal op dezelfde manier aanpassen.

Daarom moet je, als je overweegt de geboorte van je baby te plannen, in gedachten houden dat het belangrijk is de rijpingstijden van de zwangerschap te respecteren. Wachten tot 39 weken bevordert de juiste ontwikkeling van de longen, lever en hersenen van je baby, naast andere vitale structuren.

Bovenal, als je een laag-risico zwangerschap hebt, is het het beste te wachten tot de geboorte spontaan plaatsvindt. Vermijd, indien mogelijk, de uitgerekende datum van je baby te vervroegen vóór 39 weken, tenzij de context dat rechtvaardigt.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.