Happy Slapping: wat is het en waarom is het zo wreed

Weet je wat happy slapping is? Het is een wrede praktijk die soms onder adolescenten voorkomt en die erin bestaat een agressie tegen het slachtoffer op te nemen met een mobiele telefoon en die op sociale netwerken te verspreiden.
Happy Slapping: wat is het en waarom is het zo wreed
María José Roldán

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog María José Roldán.

Laatste update: 13 oktober, 2022

Als je ooit over happy slapping gehoord hebt maar niet weet wat het is en waarom het zo wreed is, zul je schrikken van wat we je in het onderstaande artikel vertellen.

Happy slapping

Happy slapping ontstond in het Verenigd Koninkrijk rond 2005, maar het is nu al een term die men over de hele wereld gebruikt. Het is een praktijk die bestaat uit een aanval op iemand op te nemen met een mobiele telefoon en die dan online te posten en de slachtoffers te cyberpesten (Engelse link).

Agressie kan fysiek of verbaal zijn, en verspreidt zich als een lopend vuurtje over de sociale media. Helaas gaat het in sommige gevallen viraal en voelt het slachtoffer zich vreselijk vernederd en getreiterd. Niet alleen door zijn agressors maar ook door alle views die de video krijgt.

Happy Slapping

Vaak is het de zoektocht naar likes of om populair te zijn die tieners ertoe brengt deze wrede techniek van treiteren te gebruiken tegenover klasgenoten of vrienden. De agressie kan gepland of spontaan zijn. In elk geval plaatst men dit later op sociale media ter vermaak en om volgers te krijgen.

Het is dus een vorm van cyberpesten en ook een vorm van geweld die leraren en opvoeders moeten kennen om het te herkennen en zo snel mogelijk te verhelpen. Het is ieders plicht deze aanvallen te voorkomen en te voorkomen dat deze video’s in de media komen. Bovendien moeten ze, als dat nodig is, juridische gevolgen hebben.

Toen deze trend begon, ging het om het slaan van onbekenden terwijl de gebeurtenis met een mobieltje werd opgenomen en later naar de sociale media werd geüpload. De tieners die dit deden dachten dat het grappig was om mensen van welke leeftijd dan ook te vernederen door dit te doen. Niets is minder waar.

Happy slapping nu

Momenteel zijn er verschillende manieren om deze praktijk uit te voeren, die een reeks patronen volgt waarvan we ons bewust moeten zijn om ze zo snel mogelijk op te sporen en te melden:

  • Het wordt gewoonlijk gepland door pre-teens en tieners.
  • Men voert het meestal uit onder leeftijdsgenoten.
  • Het slachtoffer kan bekend of onbekend zijn.
  • Er is fysieke agressie die vrij gewelddadig kan zijn.
  • Meestal voeren kinderen het uit in een groep en het slachtoffer is meestal weerloos.
  • Het wordt opgenomen met een mobiele telefoon.
  • De video wordt uitgezonden via sociale media of messaging apps.

De gevolgen van happy slapping

Natuurlijk heeft dit alles gevolgen. In feite is het een misdaad omdat het morele schade toebrengt aan een andere persoon, en ook schade toebrengt aan de lichamelijke integriteit en ook aan iemands imago. Door deze video’s via het internet openbaar te verspreiden wordt het recht op privacy van het slachtoffer geschonden, wat strafbaar is (Engelse link).

Het wordt meestal als een misdaad toegerekend als er verwondingen optreden of als er dreigementen of een soort dwang in de opgenomen beelden voorkomen. De video heeft altijd een vernederend, kleinerend en kleinerend karakter.

De mensen die de mishandeling uitvoeren begaan een misdrijf. Maar dat doen ook degenen die de video opnemen, zelfs als ze niet als zodanig aan de fysieke mishandeling deelnemen. Anderen die ook misdaden begaan (mogelijk zonder het te weten) zijn al degenen die de beelden via de sociale media verspreiden.

Als er getuigen zijn die het slachtoffer niet helpen, begaan ook zij een misdrijf, namelijk het nalaten te helpen. Het is geen spelletje, het is een daad die bestraft wordt, en wie het uitvoert moet de gevolgen ervan onder ogen zien.

Een tiener wordt gepest op sociale media

Heeft je kind met dit soort pesterijen te maken?

Het is belangrijk aan een goede communicatie met kinderen te werken, zodat de ouders door dialoog weten wat er met hen gebeurt en hoe het leven buitenshuis verloopt als de ouders niet aan hun zijde staan om hen te beschermen of te weten of hen iets overkomt.

Op dezelfde manier is het van essentieel belang op te letten als er veranderingen zijn in het gedrag van je kind, in zijn stemming, in zijn relatie met anderen, in zijn slaap, enz. Als je een onregelmatigheid opmerkt, is het belangrijk met hem of haar te praten en de juiste maatregelen te nemen.

Als hij of zij het slachtoffer is geworden van dit soort pesterijen, is het belangrijk met de politie te praten en de verspreiding van de video zo snel mogelijk te stoppen. Het is altijd nodig dat het slachtoffer zich beschermd voelt en weet dat hem of haar niets ergs zal overkomen.

Bescherm je kinderen tegen elke vorm van pesten. De beste manier om dit te doen is door ze te leren kennen en ze informatie te geven over het soort pesten dat bestaat, waarom het gebeurt, en hoe ze met deze situatie kunnen omgaan als ze slachtoffer of toeschouwer zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.