Leer je kind hoe seksueel misbruik te voorkomen

Het ergste dat ouders kunnen doen, is van het onderwerp "seksueel misbruik" een taboe maken. 
Leer je kind hoe seksueel misbruik te voorkomen
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 12 januari, 2019

Seksueel misbruik komt eigenlijk vaker voor dan we denken. Het is iets zo serieus en delicaat dat we denken dat dit niet kan gebeuren met onze dierbaren.

Kinderen kunnen elke dag blootgesteld worden aan deze vreselijke ervaring. Het ergste dat ouders kunnen doen is het onderwerp te vermijden.

Seksueel misbruik vindt zowel binnenshuis als buitenshuis plaats. Men definieert seksueel misbruik als seksuele activiteit waarbij tenminste één van de betrokken personen niet instemt met de activiteit.

Hiermee wordt direct duidelijk dat kracht, overtuiging of dwang wordt gebruikt. Seksueel misbruik houdt in dat op een bepaalde manier macht over de misbruikte persoon wordt uitgeoefend.

Het kan ook worden omschreven als intiem contact tussen een volwassene en een minderjarige of zelfs tussen twee minderjarigen, wanneer één van hen de ander dwingt.

Hoor jij bij het grote percentage ouders dat denkt dat jouw gezin nooit te maken zal krijgen met dit probleem? Weet dan dat seksueel misbruik vaker voorkomt dan je denkt en dat mensen met alle mogelijke sociale, educatieve en emotionele achtergronden hier slachtoffer van kunnen worden.

Seksueel misbruik treft zowel kinderen als volwassenen. Het kan echter effectief voorkomen worden.

Een misdaad

Het hebben van seksuele activiteit met een minderjarige is strafbaar volgens de wet. Veel mensen vinden het moeilijk om te bepalen wanneer er sprake is van misbruik, wat het precies is of onder welke omstandigheden het voorkomt.

In dit specifieke geval kan elke fysieke activiteit die op een spel lijkt in wezen al een misdaad zijn.

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat kinderen geen  ‘spel’ van seksuele aard mogen hebben met wie dan ook, dus ook geen familielid of iemand van hetzelfde geslacht. Een kind jonger dan 18 jaar is psychologisch nog niet voorbereid om te kunnen beslissen of hij of zij wil deelnemen aan een dergelijke activiteit.

Het is ook een overtreding van de wet om toestemming van een minderjarige om seks te hebben te accepteren. De wet bepaalt namelijk dat een minderjarige niet wettelijk bevoegd is om toestemming te geven om seks te hebben.

Soms, als ouders erbij betrokken zijn, zou je kunnen denken dat er geen sprake is van misdaad,  omdat ze bepaalde rechten hebben ten aanzien van hun kinderen. De wet is echter overduidelijk; geen enkele volwassene mag  in geen enkel geval  seksuele macht over een ander uitoefenen.

Een andere schending van de wet is wanneer er sprake is van een soort van seksuele activiteit tussen twee minderjarigen. Dit lijkt gecompliceerder, maar er is een bepalende factor: we moeten bepalen of één van de betrokkenen dwang heeft uitgeoefend. Wanneer er enige vorm van druk is uitgeoefend, hebben we het over misbruik.

Seksueel misbruik treft zowel kinderen als volwassenen en is een misdaad

Dus als een van de kinderen de ander heeft gedwongen, overgehaald of heeft geschonden, kan dit als misbruik worden beschouwd. De dader kan mogelijk gerechtelijk worden vervolgd.

Communicatie en vertrouwen is belangrijk om seksueel misbruik te voorkomen

Communicatie is uiterst belangrijk. Communiceren is bij uitstek een manier om misbruik te voorkomen. Dit is de belangrijkste manier om een einde te maken aan seksueel misbruik. We moeten altijd in gesprek blijven met onze kinderen over dit onderwerp. 

Vertrouwen is o ok fundamenteel. Door onze kinderen te leren dat ze ons volledig kunnen vertrouwen, kunnen we veel kwaad in hun kindertijd voorkomen en sterke, langdurige relaties bevorderen.

Het is belangrijk te beseffen dat een groot aantal kinderen die  misbruikt  zijn  niet praten over wat er is gebeurd. Dit is een logisch gevolg van slechte communicatie en gebrek aan vertrouwen.

Communicatie en vertrouwen is belangrijk om seksueel misbruik te voorkomen

Een misbruikt kind zal een drastische verandering ondergaan. Als je niet in gesprek gaat met je kind kan dat hele ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid. In het ergste geval gebeurt het opnieuw of blijft het doorgaan.

10 dingen die je je kind moet leren om seksueel misbruik te helpen voorkomen

Leer je kinderen het volgende om seksueel misbruik te helpen voorkomen:

  • De mensen die het dichtst bij hen staan vormen het grootste risico.
  • Ze zouden met volledig vertrouwen moeten praten over elk onderwerp dat hen dwars zit.
  • Zorg ervoor dat ze nooit alleen zijn met vreemden. 
  • Wees bewust van de gevaren van internet. 
  • Leer hen dat seksuele activiteit uitsluitend voor volwassenen is. Dus geen enkel ‘spel’ van deze aard is niet normaal en ook niet legaal.
  • Wees op je hoede in rare situaties en, als die zich voordoen, vertel het dan aan je ouders, een leerkracht of een andere volwassene die je vertrouwt.
  • Vraag je ouders alles wat je wilt weten over dit onderwerp. Praat hier niet in de eerste plaats over met vreemden of mensen die geen deel uitmaken van het gezin.
  • Het is belangrijk om hun ouders te laten weten wat er gaande is, zonder angst. De dader wil natuurlijk niet dat iemand hier iets over weet. Een goede communicatie binnen het gezin kan zo helpen seksueel misbruik te voorkomen.
  • Wees niet bang voor de dader. Dit maakt het voor de dader onmogelijk om vrij te handelen of om een kind op enige manier te dwingen.
  • Wees op je hoede, hoe goed je de persoon ook kent. Weet hoe je dit probleem met zorg moet aanpakken om misverstanden te voorkomen, die de persoonlijke integriteit van anderen in gevaar kunnen brengen.

Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.