Kenmerken van extraverte kinderen

Extraverte kinderen zijn graag bij andere mensen, doen graag vernieuwende activiteiten en zijn graag in beweging. Lees meer over hun kenmerken.
Kenmerken van extraverte kinderen

Laatste update: 03 maart, 2023

Eén ding is zeker: extraverte kinderen zijn niet meer of minder gelukkig dan introverte kinderen. Hoewel het waar is de huidige maatschappij extroversie lijkt te belonen en haar ruimten rond extroversie lijkt te ontwerpen, is dit type temperament op zichzelf noch positief noch negatief. De connotatie hangt af van het individuele kind en de manier waarop het in de wereld functioneert.

Extraversie is een klassieke dimensie in de persoonlijkheidspsychologie. De Zwitserse psychiater Carl Jung legt uit dat deze term verwijst naar een soort houding die gekenmerkt wordt door belangstelling voor het externe. Hij verduidelijkt ook dat deze mensen hun energie opladen door zich met anderen te verbinden, terwijl introverten hun energie halen uit het alleen zijn.

Rusteloos, impulsief, gezellig en leuk: volgens de sociale verbeelding is dit hoe extraverte kinderen zijn. Dus, wat zijn de voor- en nadelen van het neigen naar deze persoonlijkheidstrek? In dit artikel beantwoorden we al deze vragen.

De belangrijkste kenmerken van extraverte kinderen

In de volgende paragrafen zullen we ons specifiek richten op extraversie in de kindertijd, de meest voorkomende verschijningsvormen ervan, en de voorkeuren en moeilijkheden ervan.

1. Extraverte kinderen genieten ervan om in contact te zijn met andere mensen

Extraverte kinderen voelen zich op hun gemak als ze bij anderen zijn. Ze integreren ook snel in nieuwe en onbekende groepen. Over het algemeen hebben ze er geen moeite mee om in het middelpunt van de belangstelling te staan en stellen ze zich gemakkelijk open voor anderen.

Dit aspect kan echter leiden tot enkele nadelen als het gaat om verbinding met zichzelf, want ze hebben niet zo gemakkelijk momenten van introspectie of om tijd alleen door te brengen. Tegelijkertijd maakt de gebruikelijke optimistische en spraakzame houding het voor hen soms moeilijk om emoties als verdriet of leed vrijelijk te uiten.

Kenmerken van extraverte kinderen
Extraverte kinderen worden vaak gezien als het ‘middelpunt van het feest’, omdat ze geneigd zijn een actieve houding aan te nemen, initiatief te nemen en bij te dragen aan het genereren van stimulerende omgevingen.

2. Ze worden niet geremd door drukte

Contexten met grote mensenmassa’s vormen geen bedreiging voor extraverte kinderen. In feite hebben ze er meestal geen moeite mee om in het openbaar te spreken, leidende rollen te vervullen bij schoolevenementen, of deel te nemen aan de les.

Hoewel introverte kinderen ook groepsleiders kunnen zijn, hebben extraverte kinderen meer ontwikkelde sociale vaardigheden. Daarom is het niet verwonderlijk dat ze leiderschapsrollen op zich nemen in sport of andere teamverbanden. Bovendien hebben ze een groot vermogen om motivatie en inspiratie over te brengen.

3. Ze zijn graag in beweging

Een zeer kenmerkend aspect van deze kinderen is dat ze de neiging hebben erg rusteloos te zijn. Ze doen graag meerdere activiteiten per dag, ook al duurt elk daarvan maar kort. Tegelijkertijd hebben ze in sociale bijeenkomsten de neiging om heel snel en comfortabel van gesprek naar gesprek te springen, wat hen stimuleert en opwindt.

Ze ontmoeten graag nieuwe en verschillende mensen. Maar hoewel ze uitstekende praters zijn, kunnen ze het moeilijk vinden om actief luisteren te oefenen. Ze zijn in staat zich aan te passen aan verschillende gespreksonderwerpen, omdat ze snelle, maar minder diepgaande associaties maken. In feite spreken en handelen ze vaak impulsief, zonder na te denken.

4. Extraverte kinderen zijn optimistisch

Extraverte kinderen zien de wereld gewoonlijk vanuit een optimistisch perspectief. Dat wil zeggen, ze zien en beoordelen de dingen vanuit hun meest gunstige aspect. Dit gezichtspunt helpt hen om succes te boeken in verschillende aspecten van het leven, zoals sociale, academische en zelfs gezondheidsaspecten.

Het glas als halfvol zien draagt bij tot een gunstige aanpassing aan nieuwe omgevingen en uitdagende situaties. Extraverte mensen hebben de neiging zich niet te richten op de negatieve of ongunstige aspecten van dingen, wat hun productiviteit en vermogen om conflicten op te lossen ten goede komt.

Drie kinderen maken een selfie
Nieuwe vrienden maken is gemakkelijk voor extraverte kinderen. Hun expansieve houding en vrolijke geest genereert een gevoel van nabijheid bij anderen.

5. Ze vinden het gemakkelijk om vrienden te maken

Extraverte kinderen hebben meestal grote en zeer diverse vriendengroepen. Zelfs als ze klein zijn, kunnen we merken hoe sommige kinderen anderen met vriendelijkheid en enthousiasme benaderen, zelfs als ze hen nog nooit gezien hebben, bijvoorbeeld in een park of in een winkelcentrum. Daarom is het voor hen voldoende om zich met hen te vermaken en plezier te hebben, zelfs als ze elkaars pad nooit meer kruisen.

Kinderen zijn niet 100 % extravert

Jung is degene die de termen introversie en extraversie populair maakte om te spreken over verschillende wijzen van psychologische oriëntatie. Hij legde uit dat niemand 100% introvert of extravert is, maar dat er een overwicht is naar het een of het ander . In feite kan hetzelfde subject in een bepaalde situatie en context een meer introverte houding presenteren en in een andere een meer extraverte houding.

In dit verband begrijpen we dat het meest interessante en gezonde alternatief voor kinderen is om een evenwicht te zoeken, zodat ze in elke situatie de meest geschikte houding kunnen aannemen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Jung, C. G. (1971). Tipos psicológicos (R. F. C. Hull, Trans. 2ª ed. Vol. VI). Princeton, NJ: Princeton University Press.
  • Reyes Conforme, K. Y. (2013). Habilidades sociales de los niños de 4 a 5 años seguros y extrovertidos (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación).

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.