Bijbelse namen voor meisjes

Als je een spirituele en historische optie zoekt, mis dan niet de beste lijst van bijbelse namen voor meisjes die we vandaag delen!
Bijbelse namen voor meisjes
Marcela Alejandra Caffulli

Beoordeeld en goedgekeurd door de kinderarts Marcela Alejandra Caffulli.

Laatste update: 22 december, 2022

Heb je te horen gekregen dat je een meisje verwacht en weet je niet hoe je haar moet noemen? Zoek je een naam met een majestueuze betekenis die over de hele wereld bekend zal zijn? Je bent op de juiste plaats, want vandaag stellen we je de beste bijbelse namen voor meisjes voor.

Als je het belang van namen voor christenen kent, zul je begrijpen waarom dit diepe, spirituele keuzes zijn die vol geschiedenis en kostbare betekenissen zitten.

We begeleiden je bij de zoektocht naar de beste naam voor je kleine meisje met deze alternatieven. Je zult er verliefd op worden. Laten we beginnen met deze bijbelse namen voor meisjes!

Lijst van de beste bijbelse namen voor meisjes

“De naam vertelt ons de aard, het wezen, de geschiedenis van degene die hem draagt”.
-Frank Morera

Bijbelse namen voor meisjes
Ontdek in het Heilige Schrift die naam die een bijzondere vrouw identificeert. En als je die naam ontdekt, geef hem dan aan je dochter.

Bijbelse namen: van A tot J

 1. Abigaïl: Zinspeelt op de ‘vreugde van de vader’. Zo staat de vrouw van koning David bekend.
 2. Ada: Een nakomeling van de vijfde generatie van Kaïn, betekent ‘mooie vrouw’.
 3. Anna: Voor degene die altijd ‘door God gezegend’ wordt. Het is ook de naam van de moeder van de Maagd Maria en ook afgeleid van de naam van de moeder van de profeet Samuel.
 4. Belen: Dit is ongetwijfeld een van de meest bijzondere keuzes in deze lijst, omdat het de plaats herdenkt waar Jezus geboren werd. Met andere woorden, het betekent Bethlehem in het Spaans.
 5. Delilah: Simson’s geliefde, zij was het die zijn haar afknipte en daarmee ook zijn kracht. Het betekent ‘zich neerwerpen’.
 6. Debora: Deze naam zinspeelt op de ‘bij’ en is de naam die gegeven werd aan een van de beroemdste Joodse profetes.
 7. Dinah: Deze optie betekent ‘gerechtigheid’. Ze is ook de enige dochter van de bijbelse patriarch Jakob.
 8. Esther: Zinspeelt op de ‘hemelse ster‘. Er is een boek in het Oude Testament gewijd aan deze grote vrouwelijke figuur, waarin men haar grote schoonheid prijst.
 9. Eva: Verwijst naar de ‘gever van leven’. Zij was de eerste vrouw die door God geschapen werd.
 10. Jezebel: Verwijst naar een van de koninginnen van het oude Israël. De betekenis ervan is echter nog onduidelijk, hoewel het kan zinspelen op de kleine die ‘niet verheven is’.
 11. Judith: Zij was het die de Joden bevrijdde van de Assyrische dreiging. Daarom eert men deze optie met een kostbare betekenis, ‘zij die uit de stam van Juda komt’.

Van L tot Z

 1. Leah: Zoals het in Genesis voorkomt, was ze de eerste vrouw van Jakob en de zus van Rachel.
 2. Lilith: Ze wordt beschouwd als de eerste vrouw van Adam. Men veroordeelde haar echter tot de hel voor haar rebellie.
 3. Maria: Verwijst naar de ‘geliefde van God‘. Er is geen mooiere naam, die nog steeds even populair is. Ongetwijfeld heeft het verhaal van de Maagd haar tot de populairste keuze voor ouders over de hele wereld gemaakt.
 4. Magdalena: In het Nieuwe Testament verschijnt de heilige Maria Magdalena als een van de volgelingen van Jezus, die haar zonden vergaf. Daarom betekent het ‘toren van God’.
 5. Mirjam: Ze was een van de grote profetessen van Israël en de zus van Mozes en Aäron. Daarom staat ze bekend als de ‘geliefde van God’.
 6. Naomi: Men vereert haar als een heilige. De naam zinspeelt op de ‘vreugde’ van de persoonlijkheid van Elimelechs vrouw.
 7. Priscilla: Ze was de vrouw van Aquila en, terwijl ze in haar huis een kerk stichtte, verspreidde ze samen met hem het woord van God.
 8. Rachel: Deze naam zinspeelt op het ‘lam’ en is de vrouw van Jakob. Uit haar twaalf zonen zullen de erkende twaalf stammen van Israël voortkomen.
 9. Rebekka: Symboliseert de ‘band’ en komt in het Oude Testament voor als de vrouw van Izaäk en de moeder van Jakob.
 10. Ruth: Zij was de overgrootmoeder van koning David en wordt omschreven als een die een grote ‘schoonheid’ in haar betekenis bevat.
 11. Sarah: Zij is de vrouw van de eerste patriarch, Abraham. Bovendien zinspeelt deze naam op de ‘prinses’ van het huis.
 12. Sephora: Dit is de naam van de vrouw van Mozes, die een traditionele Hebreeuwse naam heeft die zinspeelt op een ‘vogel’.
Een afbeelding van de Ark van Noah
De Bijbel bevat grote verhalen en beroemde personages die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed.

Verwelkom het kleine meisje des huizes met open armen in gezelschap van een van deze bijbelse namen

Zoals de schrijver M. L. Heitzmann aangeeft in zijn werk Bijbelse namen in de katholieke heiligenkalender, (Spaanse link) wekken de namen die uit de Bijbel komen en op haar bladzijden ontstaan zijn al jaren de nieuwsgierigheid van de gelovigen.

De relatie die men legt tussen het Geschrift en goddelijkheid nodigt christelijke ouders uit om de grote vrouwelijke figuren te eren die tot leven kwamen in een van de meest gelezen werken ter wereld. Heb jij ook voor een van deze mogelijkheden gekozen? Laat het ons weten in de commentaren!


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Catecismo de la Iglesia Católica, Primera parte, Segunda Sección, capítulo primero, artículo primero, párrafo primero, 198-231. (s. f.). Recuperado 12 de abril de 2022, de Servizio Internet Vaticano website: https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p1_sp.html
 • Heitzmann Pérez, M.L. (1982). Nombres bíblicos en el santoral católico. Edicions Universitat de Barcelona.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.