DISCLAIMER

De huidige juridische kennisgeving reguleert gebruik van de website www.jebentmama.nl van GRUPO M CONTIGO S.L., met CIF B37527900, adres Concejo 13, 37002, Salamanca, Spanje and geregistreerd bij het bedrijfsregister in Salamanca, datum 08-20-2013, pagina 146, volume 442, boek 0, blad SA-15157.

 

WETGEVING

Met het algemene karakter van de relatie tussen GRUPO M CONTIGO S.L. en de gebruikers van hun telematicadiensten zoals aanwezig op deze website, zijn zij onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

GEBRUIK EN TOEGANG VOOR GEBRUIKER

De gebruiker blijft op de hoogte van en accepteert dat het bezoeken van de huidige website in geen geval het begin van een commerciële relatie met GRUPO M CONTIGO S.L. of één van haar lokale kantoren impliceert.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De rechten op het intellectuele eigendom op deze webpagina’s, het grafisch ontwerp en de codes, behoren toe aan GRUPO M CONTIGO S.L. en dientengevolge is hun reproductie, distributie, publieke communicatie, conversie of enige andere activiteit die kan worden uitgevoerd met de inhoud op deze webpagina’s ten strengste verboden, zelfs wanneer bronnen zijn geciteerd, exclusief in het geval van verstrekken van schriftelijke toestemming door GRUPO M CONTIGO S.L..

INHOUD WEB EN LINKS

GRUPO M CONTIGO S.L. behoudt zich het recht voor de informatie op haar webpagina’s te updaten, aanpassen of verwijderen en kan zelfs de toegang tot deze informatie door bepaalde gebruikers beperken of onmogelijk maken.

GRUPO M CONTIGO S.L. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie op de webpagina’s, die afkomstig is van derden, die kan worden benaderd via “links” van enige andere webpagina die toebehoort aan GRUPO M CONTIGO S.L.. De aanwezigheid van links op de webpagina’s die toebehoren aan GRUPO M CONTIGO S.L. is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert op geen enkele manier advies, uitnodigingen tot of aanbevelingen daarvan.